2015-09-23 17:27

2015-09-23 17:27

"Värmland står i hög beredskap"

KARLSTAD: 500 akuta platser har rapporterats

6906 personer sökte asyl i Sverige senaste veckan. Flyktingströmmen ser inte ut att avta.

Boende, mat och vård kan behöva ordnas med mycket kort varsel.

– Vi står i hög beredskap, säger Leif Gustavsson, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Värmland.

Hur ser läget ut just nu?

– Man bedömer att det kommer ungefär 1000 asylsökande per dygn till Sverige den närmsta veckan. Vi behöver ha en hög beredskap för att kunna lösa en akut situation, genom god kontakt med kommunerna och till exempel turistnäringen. Min uppgift är att vara en länk mellan Migrationsverket och kommunerna. Vi har inte tagit över det ordinarie arbetet som sker till vardags med flyktingar och migration, det är de som har den tyngsta belastningen.

Största utmaningen?

– Tidsaspekten. Att det kommer bli väldigt kort förvarning, som blir kortare och kortare hela tiden. Det andra är förstås antalet, att det kan bli stora skaror flyktingar som behöver tas om hand samtidigt med kort varsel. Vi har ett problem och ett ansträngt läge, men det ska inte glömmas bort att den stora krisen är för dem som flyr. De är i händerna på svenska myndigheter, kommuner och entreprenörer och är beroende av oss för att få tak över huvudet och mat för dagen.

Det är brist på tillfälliga platser. Vad erbjuder kommunerna i ett akut läge?

– Jag sammanställer den inventering som kommunerna har gjort och förmedlar uppgifterna till Migrationsverket. Det är inte så lätt att skrapa fram tillfälliga platser för kommunerna. Migrationsverket ställer krav på exempel hygienutrymmen och brandskydd.

Hur många akuta platser har rapporterats i länet?

– För tillfället ungefär 500 platser. I stort sett alla kommuner förmedlar uppgifter om exempelvis stugbyar och hotell. Hälften av de erbjudna platserna utgörs av kommunala lokaler, som skolor och kontor.

Hur nära är vi en kris i Värmland?

– Läget är ansträngt i länet, men det är ingen kris än, som för Migrationsverket. Vi kan snabbt koppla ihop en krishanterande stab om så behövs. De flesta behoven kommer att handla om dagar eller veckor. Om Migrationsverket skriver avtal för flera månader kommer det att bli en stor belastning på kommunerna och landstinget med vård och omsorg.

Hur viktiga är de frivilliga insatserna?

– Det görs ett fantastiskt arbete! Inte minst i Molkom, där har visats ett väldigt gott exempel på kommunens och frivilligas omsorg om flyktingarna.

Hur ser läget ut just nu?

– Man bedömer att det kommer ungefär 1000 asylsökande per dygn till Sverige den närmsta veckan. Vi behöver ha en hög beredskap för att kunna lösa en akut situation, genom god kontakt med kommunerna och till exempel turistnäringen. Min uppgift är att vara en länk mellan Migrationsverket och kommunerna. Vi har inte tagit över det ordinarie arbetet som sker till vardags med flyktingar och migration, det är de som har den tyngsta belastningen.

Största utmaningen?

– Tidsaspekten. Att det kommer bli väldigt kort förvarning, som blir kortare och kortare hela tiden. Det andra är förstås antalet, att det kan bli stora skaror flyktingar som behöver tas om hand samtidigt med kort varsel. Vi har ett problem och ett ansträngt läge, men det ska inte glömmas bort att den stora krisen är för dem som flyr. De är i händerna på svenska myndigheter, kommuner och entreprenörer och är beroende av oss för att få tak över huvudet och mat för dagen.

Det är brist på tillfälliga platser. Vad erbjuder kommunerna i ett akut läge?

– Jag sammanställer den inventering som kommunerna har gjort och förmedlar uppgifterna till Migrationsverket. Det är inte så lätt att skrapa fram tillfälliga platser för kommunerna. Migrationsverket ställer krav på exempel hygienutrymmen och brandskydd.

Hur många akuta platser har rapporterats i länet?

– För tillfället ungefär 500 platser. I stort sett alla kommuner förmedlar uppgifter om exempelvis stugbyar och hotell. Hälften av de erbjudna platserna utgörs av kommunala lokaler, som skolor och kontor.

Hur nära är vi en kris i Värmland?

– Läget är ansträngt i länet, men det är ingen kris än, som för Migrationsverket. Vi kan snabbt koppla ihop en krishanterande stab om så behövs. De flesta behoven kommer att handla om dagar eller veckor. Om Migrationsverket skriver avtal för flera månader kommer det att bli en stor belastning på kommunerna och landstinget med vård och omsorg.

Hur viktiga är de frivilliga insatserna?

– Det görs ett fantastiskt arbete! Inte minst i Molkom, där har visats ett väldigt gott exempel på kommunens och frivilligas omsorg om flyktingarna.