2015-09-21 09:19

2015-09-21 15:00

Flera stölder och inbrott under helgen

VÄRMLAND

Polisen rapporterar att det varit flera inbrott och stölder under den gångna helgen. Den mest uppseendeväckande är stölden av en skogsmaskin i Koppom.

En skogsmaskin stals från Koppoms Maskin AB under helgen. Företaget tillhandahåller maskiner av olika slag och man har inte inventerat om fler maskiner stulits, men en skogsmaskin är borta. Vädet av den maskinen är cirka 500 000 kronor.

Polisen rapporterar även ett inbrott på en byggarbetsplats i Nykroppa. Flera maskiner har genomsökts och förstörts. Rutor är sönderslagna på maskinerna och diesel har stulits.

Två företag vid Sågverksgatan i Karlstad har också haft ovälkommet besök. Maskiner och verktyg har stulits.

Det har även varit inbrott på ICA Nära vid Öståsgatan i Bäckhammar. Stor oreda råder i butiken och cigaretter har stulits till ett okänt värde.

 

 

 

En skogsmaskin stals från Koppoms Maskin AB under helgen. Företaget tillhandahåller maskiner av olika slag och man har inte inventerat om fler maskiner stulits, men en skogsmaskin är borta. Vädet av den maskinen är cirka 500 000 kronor.

Polisen rapporterar även ett inbrott på en byggarbetsplats i Nykroppa. Flera maskiner har genomsökts och förstörts. Rutor är sönderslagna på maskinerna och diesel har stulits.

Två företag vid Sågverksgatan i Karlstad har också haft ovälkommet besök. Maskiner och verktyg har stulits.

Det har även varit inbrott på ICA Nära vid Öståsgatan i Bäckhammar. Stor oreda råder i butiken och cigaretter har stulits till ett okänt värde.