2015-09-19 06:00

2015-09-19 06:00

Många kan inte reglerna

VÄRMLAND: Enbart skyldigheter i trafiken

De ökande olyckstalen bland cyklister kan ha en enkel förklaring.
– Många känner helt enkelt inte till trafikreglerna, säger Anders Kalborg på NTF Värmland.

Till exempel att det kom en ny lag den 1 september förra året som på ett tydligare sätt än tidigare klargör vilka regler som gäller när cyklisters och bilars vägar korsas.

– Det som tidigare kallades för cykelöverfarter bytte då namn till cykelpassager, och här har cyklisterna väjningsplikt visavi bilisterna.

Begreppet cykelöverfart finns kvar, men där har bilisterna väjningsplikt mot cyklister och mopedister.

– Cykelöverfarten kan alltså jämföras med ett övergångsställe för fotgängare, säger Anders Kalborg. Men givetvis måste cyklister och mopedister anpassa farten och avståndet till övrig trafik innan de passerar.

Inga rättigheter

Cykelöverfarterna märks ut med en särskild vägtrafikskylt och är tämligen få till antalet.

– I mångt och mycket är det kommunerna som avgör om såna här överfarter ska kunna etableras. En grundförutsättning är att hastigheten för fordonstrafiken begränsas till trettio kilometer i timmen i anslutning till cykelöverfarten.

Anders Kalborg påminner också om att ingen har några rättigheter, enbart skyldigheter, i trafiken.

– Vi måste alla hjälpas åt för att trafiken ska kunna flyta smidigt och säkert.

Det har undan för undan blivit allt säkrare att vara bilist i Sverige. För cyklisterna har utvecklingen emellertid stått stilla.

Dålig hjälmkultur

Trots de ökande riskerna väljer två av tre vuxna att strunta i cykelhjälm.

Totalt sett är siffran aningen bättre: fyra av tio tar på sig hjälm när de ska cykla.

Duktigast är åldersgruppen upp till tolv år där användningen ligger på 82 procent. Men bland 13–15-åringarna minskade den mellan 2013 och 2014 från 29 till 24 procent, och det var ingen skillnad mellan könen.

 

Fotnot: Besök gärna NTF:s hemsida för att tillägna dig mer trafikkunskap: www.ntf.se

 

 

 

 

 

 

 

Till exempel att det kom en ny lag den 1 september förra året som på ett tydligare sätt än tidigare klargör vilka regler som gäller när cyklisters och bilars vägar korsas.

– Det som tidigare kallades för cykelöverfarter bytte då namn till cykelpassager, och här har cyklisterna väjningsplikt visavi bilisterna.

Begreppet cykelöverfart finns kvar, men där har bilisterna väjningsplikt mot cyklister och mopedister.

– Cykelöverfarten kan alltså jämföras med ett övergångsställe för fotgängare, säger Anders Kalborg. Men givetvis måste cyklister och mopedister anpassa farten och avståndet till övrig trafik innan de passerar.

Inga rättigheter

Cykelöverfarterna märks ut med en särskild vägtrafikskylt och är tämligen få till antalet.

– I mångt och mycket är det kommunerna som avgör om såna här överfarter ska kunna etableras. En grundförutsättning är att hastigheten för fordonstrafiken begränsas till trettio kilometer i timmen i anslutning till cykelöverfarten.

Anders Kalborg påminner också om att ingen har några rättigheter, enbart skyldigheter, i trafiken.

– Vi måste alla hjälpas åt för att trafiken ska kunna flyta smidigt och säkert.

Det har undan för undan blivit allt säkrare att vara bilist i Sverige. För cyklisterna har utvecklingen emellertid stått stilla.

Dålig hjälmkultur

Trots de ökande riskerna väljer två av tre vuxna att strunta i cykelhjälm.

Totalt sett är siffran aningen bättre: fyra av tio tar på sig hjälm när de ska cykla.

Duktigast är åldersgruppen upp till tolv år där användningen ligger på 82 procent. Men bland 13–15-åringarna minskade den mellan 2013 och 2014 från 29 till 24 procent, och det var ingen skillnad mellan könen.

 

Fotnot: Besök gärna NTF:s hemsida för att tillägna dig mer trafikkunskap: www.ntf.se