2015-09-19 16:40

2015-09-19 16:40

Flera vägar avstängda i Värmland

KOMMUNIKATIONER: Efter det kraftiga regnet

På lördagseftermiddagen var fyra vägar i Värmlands län avstängda på grund av översvämning. Ytterligare två vägar betecknas som svårframkomliga av samma orsak.

De senaste dagarnas intensiva regnande har fått många mindre vattendrag att svämma över. Mycket vatten har sökt sig upp på vägbanorna och vid fyra tiden på lördagseftermiddagen hade Trafikverket helt stängt av fyra vägsträckor. På ytterligare två vägar var det inte alldeles lätt att ta sig fram.

I Säffle kommun har vägen från Bråten till länsgränsen mot Västra Götalands län skadats på grund av allt vatten. Skadorna ska åtgärdas men inte förrän vattnet i dikena har sjunkit undan.

I Årjängs kommun är vägen från Bergarud till Ivarsbyn avstängd på grund av översvämning.

I Grums kommun finns det mycket vatten på vägbanan mellan Värmskogs kyrka och Malsjö kvar. På vissa delsträckor är bara ena vägbanan farbar.

I Torsby kommun är vägen mellan Östmark och Myrtorp avstängd på grund av översvämning. Vägen är delvis bortspolad. Trafikverkat räknar med att börja återställa vägen från måndag i nästa vecka.

I Torsby kommun är även vägen mellan Hjällstad och Möre avstängd på grund av stora vattenmängder på vägbanan. Vägen är inte farbar.

Och även i Torsby kommun är vägen mellan Vägsjöfors och Öjån avstängd på grund av översvämning.

De senaste dagarnas intensiva regnande har fått många mindre vattendrag att svämma över. Mycket vatten har sökt sig upp på vägbanorna och vid fyra tiden på lördagseftermiddagen hade Trafikverket helt stängt av fyra vägsträckor. På ytterligare två vägar var det inte alldeles lätt att ta sig fram.

I Säffle kommun har vägen från Bråten till länsgränsen mot Västra Götalands län skadats på grund av allt vatten. Skadorna ska åtgärdas men inte förrän vattnet i dikena har sjunkit undan.

I Årjängs kommun är vägen från Bergarud till Ivarsbyn avstängd på grund av översvämning.

I Grums kommun finns det mycket vatten på vägbanan mellan Värmskogs kyrka och Malsjö kvar. På vissa delsträckor är bara ena vägbanan farbar.

I Torsby kommun är vägen mellan Östmark och Myrtorp avstängd på grund av översvämning. Vägen är delvis bortspolad. Trafikverkat räknar med att börja återställa vägen från måndag i nästa vecka.

I Torsby kommun är även vägen mellan Hjällstad och Möre avstängd på grund av stora vattenmängder på vägbanan. Vägen är inte farbar.

Och även i Torsby kommun är vägen mellan Vägsjöfors och Öjån avstängd på grund av översvämning.