2015-09-18 16:04

2015-09-18 16:04

Lärarvikare friad av oenig rätt

NORDVÄRMLAND: Åtalades för att ha misshandlat elev

Den lärarvikarie som åtalats för att ha misshandlat en elev frias av Värmlands tingsrätt.
Men domstolen var inte enig. Rättens ordförande och en nämndeman ville döma läraren för ringa misshandel.

Den mycket uppmärksammade händelsen utspelade sig på en högstadieskola i Torsby kommun i mars förra året.

Den unge, outbildade lärarvikarien hade ringts in hastigt för att ta hand om några lektioner med en niondeklass. En händelse under den andra lektionen ledde till att lärarvikarien polisanmäldes, och senare åtalades, för misshandel.

Åtalet gällde att läraren, i samband med att en elev skulle avvisas från klassrummet, brutit dennes fingrar bakåt och därefter tryckt upp honom mot en vägg och tagit strupgrepp.

Vid rättegången berättade eleven själv att klassen var stökig, än stökigare brukade det vara när man hade vikarie. Den aktuella dagen sprang elever runt, gick över bänkar, skickade en mikrofon mellan sig och gjorde störande ljud.

Kränktes öppet

När målsägaren bestämde sig för att ta en pekpinne och börja leka ”hänga gubbe” fick läraren nog och bestämde sig för att kasta ut honom.

Men enligt läraren var situationen än värre.

– De hade bestämt sig för att kränka mig så mycket de bara kunde, har han berättat i polisförhör.

Vid rättegången berättade vikarien att han blev kallad förståndshandikappad och att han hånades öppet för ett mindre handikapp.

Han försökte flera gånger beordra eleven att lämna klassrummet men denne lyssnade inte. Efter mycket om och men fick han tag i eleven, kopplade ett grepp med dennes huvud under armen, gick ut och tryckte upp honom mot en vägg.

Eleven uppgav att han chockades av lärarens agerande. Läraren var av en annan uppfattning.

– Han var snarare snäsig och arrogant, sa han under rättegången.

Ord står mot ord och Värmlands tingsrätt anser inte att det är styrkt att elevens fingrar brutits bakåt eller att det kopplats något strupgrepp.

Tror på läraren

Det som då återstår är vad lärarvikarien medgett, att han tryckt upp eleven mot en vägg med sina händer mot dennes axlar och bröst.

”Utrymmet för en lärare att i skolverksamheten ingripa med fysiskt våld mot en elev är klart begränsat”, står det i domen. Men: ”NN:s destruktiva saboterande av möjligheten för XX att bedriva undervisning har varit av så allvarlig art att XX:s handlingssätt bör accepteras som straffritt”.

Men domstolen var inte enig. Rättens ordförande och en nämndeman anser att det var frågan om en ringa misshandel.

Därmed ville två domare fria medan två ville fälla. Men det räcker inte, och därför frias lärarvikarien.

NWT har varit i kontakt med rektorn på den aktuella skolan:

– Jag har inga kommentarer kring det där.

Den mycket uppmärksammade händelsen utspelade sig på en högstadieskola i Torsby kommun i mars förra året.

Den unge, outbildade lärarvikarien hade ringts in hastigt för att ta hand om några lektioner med en niondeklass. En händelse under den andra lektionen ledde till att lärarvikarien polisanmäldes, och senare åtalades, för misshandel.

Åtalet gällde att läraren, i samband med att en elev skulle avvisas från klassrummet, brutit dennes fingrar bakåt och därefter tryckt upp honom mot en vägg och tagit strupgrepp.

Vid rättegången berättade eleven själv att klassen var stökig, än stökigare brukade det vara när man hade vikarie. Den aktuella dagen sprang elever runt, gick över bänkar, skickade en mikrofon mellan sig och gjorde störande ljud.

Kränktes öppet

När målsägaren bestämde sig för att ta en pekpinne och börja leka ”hänga gubbe” fick läraren nog och bestämde sig för att kasta ut honom.

Men enligt läraren var situationen än värre.

– De hade bestämt sig för att kränka mig så mycket de bara kunde, har han berättat i polisförhör.

Vid rättegången berättade vikarien att han blev kallad förståndshandikappad och att han hånades öppet för ett mindre handikapp.

Han försökte flera gånger beordra eleven att lämna klassrummet men denne lyssnade inte. Efter mycket om och men fick han tag i eleven, kopplade ett grepp med dennes huvud under armen, gick ut och tryckte upp honom mot en vägg.

Eleven uppgav att han chockades av lärarens agerande. Läraren var av en annan uppfattning.

– Han var snarare snäsig och arrogant, sa han under rättegången.

Ord står mot ord och Värmlands tingsrätt anser inte att det är styrkt att elevens fingrar brutits bakåt eller att det kopplats något strupgrepp.

Tror på läraren

Det som då återstår är vad lärarvikarien medgett, att han tryckt upp eleven mot en vägg med sina händer mot dennes axlar och bröst.

”Utrymmet för en lärare att i skolverksamheten ingripa med fysiskt våld mot en elev är klart begränsat”, står det i domen. Men: ”NN:s destruktiva saboterande av möjligheten för XX att bedriva undervisning har varit av så allvarlig art att XX:s handlingssätt bör accepteras som straffritt”.

Men domstolen var inte enig. Rättens ordförande och en nämndeman anser att det var frågan om en ringa misshandel.

Därmed ville två domare fria medan två ville fälla. Men det räcker inte, och därför frias lärarvikarien.

NWT har varit i kontakt med rektorn på den aktuella skolan:

– Jag har inga kommentarer kring det där.