2015-09-18 12:00

2015-09-18 12:00

Här är vägarna med flest viltolyckor

VÄRMLAND: Flera kollisioner om dagen i länet

Viltolyckor inträffar i länet varje dag. Här är Värmlands fem värst drabbade vägar.

I september förra året inträffade ett 30-tal kollisioner med älgar på de värmländska vägarna och över hundra viltolyckor med rådjur, visar siffror från Nationella viltolycksrådet.

Vissa vägar är värre än andra.

Förra året listade Nationella viltolycksrådet fem sträckor i länet som varit särskilt olycksdrabbade.

Bättre sikt

På flera av dem konstaterades det att det, utanför det röjda vägområdet, var tät skog eller sly.

– Vi vet att siktröjning bör göras i första hand. På sträckan på E18 vid Valnäs kommer vi föreslå att viltstängslet förlängs, säger Bengt Stevensson, länsansvarig polis i Nationella viltolycksrådet.

De senaste åren har antalet kollisioner med älg minskat rejält i Värmland. Perioden januari–september i år var de 13 procent färre jämfört med samma tid förra året.

I september förra året inträffade ett 30-tal kollisioner med älgar på de värmländska vägarna och över hundra viltolyckor med rådjur, visar siffror från Nationella viltolycksrådet.

Vissa vägar är värre än andra.

Förra året listade Nationella viltolycksrådet fem sträckor i länet som varit särskilt olycksdrabbade.

Bättre sikt

På flera av dem konstaterades det att det, utanför det röjda vägområdet, var tät skog eller sly.

– Vi vet att siktröjning bör göras i första hand. På sträckan på E18 vid Valnäs kommer vi föreslå att viltstängslet förlängs, säger Bengt Stevensson, länsansvarig polis i Nationella viltolycksrådet.

De senaste åren har antalet kollisioner med älg minskat rejält i Värmland. Perioden januari–september i år var de 13 procent färre jämfört med samma tid förra året.

Vägarna med flest viltolyckor

Väg 26 från Kristinehamn söderut till Nybble

Väg 62 från Ekshärad till Hara

Väg 239 från Ekshärad till Mossberg

Väg 61 från Arvika till Furtan

E18 från Valnäs till Långserud

De fem vägavsnitten pekades ut som särskilt viltolycksdrabbade under 2014.

Källa: Nationella viltolycksrådet