2015-09-17 16:23

2015-09-17 16:23

Här löper du störst risk att bli sjuk

VÄRMLAND: Landstingets prognos för 2030

Hur sjuk kommer den värmländska befolkningen att vara 2030?
Landstinget har gjort en beräkning som visar att sjukdomsförekomsten kommer att vara allra högst i Munkfors kommun.

”Munkfors - kommunen spås ligga allra högst i länet för diagnoserna hjärtsvikt, stroke, bröstcancer, prostatacancer och höftfraktur år 2030.” står det i landstingets Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård.

Och:

”För övriga inkluderade diagnoser i analysen är Munkfors uteslutande bland de tre kommuner med högst sjukdomsförekomst.

Äldre befolkning

Det ska sägas att det är prognostiserad utveckling, bland annat baserad på antaganden om förändringar i befolkningsstruktur. Generellt blir Värmlands befolkning äldre.

De diagnoser som är med i prognosen är, förutom de redan nämnda, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, kol, högt blodtryck och multisjuka.

När man listar kommunerna med högst sjukdomsförekomst 2030 följs Munkfors av, i tur och ordning:

• Eda, med högst förekomst av ischemisk hjärtsjukdom, kol och multisjuklighet

• Säffle, som förväntas ligga högst vad gäller högt blodtryck

• Grums, som spås vara en av tre kommuner med högst sjukdomsförekomst vad gäller bröstcancer, högt blodtryck, höftfraktur, stroke samt multisjuklighet

Prognoserna visar en ökad sjukdomstrend i hela länet. Noterbart är att Hammarö, som i dag tillhör de ”friskaste” kommunerna, väntas stå för en av de största ökningarna av sjukdomsförekomst i absoluta tal. ”Detta härrör från att Hammarö spås få en äldre befolkning till år 2030”, står det i sammanställningen.

”Bra verktyg”

Landstingsråd Fredrik Larsson (M) förklarar varför man tagit fram planen:

– Vi ser att värmlänningarna blir allt fler, men vi blir färre som är i arbetsför ålder. För att kunna hantera den verklighet som väntar oss behöver vi ha bra verktyg.

– Och det vill jag vara tydlig med: det här är inte en plan för att centralisera sjukvården. Det handlar snarare om att vi ska bli mer tillgängliga, för det är nödvändigt. Vi måste hitta fler punkter för våra invånare att komma till vården.

Om vi tar Munkfors som exempel, vad kan landstinget göra för att förebygga de problem som kan uppstå där?

– Vi måste till att börja med ta med den kunskap vi har när vi planerar för framtiden. Vi kanske måste satsa extra på förebyggande vård och geriatrik där.

– Likadant kan ske på andra ställen. Har vi en kommun där vi tror att barn och unga blir fler ska de behov som uppstår där tillgodoses.

Vad kommer ni att göra med den här rapporten?

– På tisdag lämnas den formellt över till styrelsen, sedan är det politikerna som ska besluta hur vi ska gå vidare.

”Munkfors - kommunen spås ligga allra högst i länet för diagnoserna hjärtsvikt, stroke, bröstcancer, prostatacancer och höftfraktur år 2030.” står det i landstingets Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård.

Och:

”För övriga inkluderade diagnoser i analysen är Munkfors uteslutande bland de tre kommuner med högst sjukdomsförekomst.

Äldre befolkning

Det ska sägas att det är prognostiserad utveckling, bland annat baserad på antaganden om förändringar i befolkningsstruktur. Generellt blir Värmlands befolkning äldre.

De diagnoser som är med i prognosen är, förutom de redan nämnda, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, kol, högt blodtryck och multisjuka.

När man listar kommunerna med högst sjukdomsförekomst 2030 följs Munkfors av, i tur och ordning:

• Eda, med högst förekomst av ischemisk hjärtsjukdom, kol och multisjuklighet

• Säffle, som förväntas ligga högst vad gäller högt blodtryck

• Grums, som spås vara en av tre kommuner med högst sjukdomsförekomst vad gäller bröstcancer, högt blodtryck, höftfraktur, stroke samt multisjuklighet

Prognoserna visar en ökad sjukdomstrend i hela länet. Noterbart är att Hammarö, som i dag tillhör de ”friskaste” kommunerna, väntas stå för en av de största ökningarna av sjukdomsförekomst i absoluta tal. ”Detta härrör från att Hammarö spås få en äldre befolkning till år 2030”, står det i sammanställningen.

”Bra verktyg”

Landstingsråd Fredrik Larsson (M) förklarar varför man tagit fram planen:

– Vi ser att värmlänningarna blir allt fler, men vi blir färre som är i arbetsför ålder. För att kunna hantera den verklighet som väntar oss behöver vi ha bra verktyg.

– Och det vill jag vara tydlig med: det här är inte en plan för att centralisera sjukvården. Det handlar snarare om att vi ska bli mer tillgängliga, för det är nödvändigt. Vi måste hitta fler punkter för våra invånare att komma till vården.

Om vi tar Munkfors som exempel, vad kan landstinget göra för att förebygga de problem som kan uppstå där?

– Vi måste till att börja med ta med den kunskap vi har när vi planerar för framtiden. Vi kanske måste satsa extra på förebyggande vård och geriatrik där.

– Likadant kan ske på andra ställen. Har vi en kommun där vi tror att barn och unga blir fler ska de behov som uppstår där tillgodoses.

Vad kommer ni att göra med den här rapporten?

– På tisdag lämnas den formellt över till styrelsen, sedan är det politikerna som ska besluta hur vi ska gå vidare.