2015-09-17 06:00

2015-09-17 06:00

Färre klagomål de senaste åren

TELEKOMBRANSCHEN: Kunden har många rättigheter

Visst klagas det på bredband, men klagomålen blir allt färre. Främsta anledningen tros vara bättre information till kunderna. Som kund har du också många rättigheter om bredbandet krånglar.

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri information om abonnemang för tv, telefoni och bredband. Enligt vd:n Mattias Grafström har klagomålen på bredbandstjänster planat ut:

– Sedan vi startade 2007 har klagomålen på bredband gått ner varje år. Det beror förmodligen framför allt på att operatörerna blivit bättre på att informera om exempelvis hastigheter och täckning, samtidigt som kundmedvetenheten har ökat.

– Något som ökat på senare tid är dock klagomål på att det utlovats en viss hastighet, men att kunden inte uppfattat att hastigheten blir lägre när man köpt in en router, som kanske inte höll högsta kvalitet, och kopplat upp sig mot wifi.

Stoppar operatör

Konsumentverket stoppade nyligen teleoperatören Swedfonenet som bland annat säljer telefon- och bredbandsabonnemang genom telefonförsäljning. Verket har sedan 2014 fått in över 140 anmälningar mot bolaget som nu riskerar ett vite på 750 000 kronor om det inte slutar med sin nuvarande säljteknik. Bolaget har bland annat lurat kunder, oftast äldre personer, att ingå avtal som enskild näringsidkare i stället för konsument, varför de inte haft någon ångerrätt.

Många rättigheter

För som kund har du många rättigheter:

– Men det är inte alltid helt enkelt att gå från att ha rätt, till att få rätt. Det gäller till exempel när det handlar om ersättning, säger Cecilia Norlander, jurist hos Konsumentverket.

Om man som kund är missnöjd med sitt bredband finns flera vägar att gå.

– Först och främst ska man ta kontakt med den operatör, eller det företag, som man slutit avtal med. Är det så att man inte fått en tjänst levererad i tid så kan man exempelvis vänta med att betala för tjänsten tills företaget levererat eller om dröjsmålet är väsentligt till och med häva avtalet.

”Light-domstol”

– Är det som i fallet med att tjänsten inte fungerar så kan det handla om att få ersättning eller prisreducering utifrån det antalet dagar som tjänsten inte fungerat. Om företaget inte lyckats laga eller åtgärda problemet vid upprepade tillfällen kan man ha rätt att häva avtalet.

Allmänna reklamationsnämnden fungerar enligt Cecilia Norlander som en ”light-domstol” och kan, i de fall de anser att kunden har rätt, rekommendera företaget att ersätta kunden med vad som anses vara ett skäligt belopp.

– Det är upp till företagen att följa detta, men de seriösa företagen brukar följa Allmänna reklamationstjänstens rekommendationer.

Vid klagomål kring vilseledande marknadsföring eller oskäliga avtalsvillkor kan du som kund vända dig till Konsumentverket för att få råd och hjälp.

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri information om abonnemang för tv, telefoni och bredband. Enligt vd:n Mattias Grafström har klagomålen på bredbandstjänster planat ut:

– Sedan vi startade 2007 har klagomålen på bredband gått ner varje år. Det beror förmodligen framför allt på att operatörerna blivit bättre på att informera om exempelvis hastigheter och täckning, samtidigt som kundmedvetenheten har ökat.

– Något som ökat på senare tid är dock klagomål på att det utlovats en viss hastighet, men att kunden inte uppfattat att hastigheten blir lägre när man köpt in en router, som kanske inte höll högsta kvalitet, och kopplat upp sig mot wifi.

Stoppar operatör

Konsumentverket stoppade nyligen teleoperatören Swedfonenet som bland annat säljer telefon- och bredbandsabonnemang genom telefonförsäljning. Verket har sedan 2014 fått in över 140 anmälningar mot bolaget som nu riskerar ett vite på 750 000 kronor om det inte slutar med sin nuvarande säljteknik. Bolaget har bland annat lurat kunder, oftast äldre personer, att ingå avtal som enskild näringsidkare i stället för konsument, varför de inte haft någon ångerrätt.

Många rättigheter

För som kund har du många rättigheter:

– Men det är inte alltid helt enkelt att gå från att ha rätt, till att få rätt. Det gäller till exempel när det handlar om ersättning, säger Cecilia Norlander, jurist hos Konsumentverket.

Om man som kund är missnöjd med sitt bredband finns flera vägar att gå.

– Först och främst ska man ta kontakt med den operatör, eller det företag, som man slutit avtal med. Är det så att man inte fått en tjänst levererad i tid så kan man exempelvis vänta med att betala för tjänsten tills företaget levererat eller om dröjsmålet är väsentligt till och med häva avtalet.

”Light-domstol”

– Är det som i fallet med att tjänsten inte fungerar så kan det handla om att få ersättning eller prisreducering utifrån det antalet dagar som tjänsten inte fungerat. Om företaget inte lyckats laga eller åtgärda problemet vid upprepade tillfällen kan man ha rätt att häva avtalet.

Allmänna reklamationsnämnden fungerar enligt Cecilia Norlander som en ”light-domstol” och kan, i de fall de anser att kunden har rätt, rekommendera företaget att ersätta kunden med vad som anses vara ett skäligt belopp.

– Det är upp till företagen att följa detta, men de seriösa företagen brukar följa Allmänna reklamationstjänstens rekommendationer.

Vid klagomål kring vilseledande marknadsföring eller oskäliga avtalsvillkor kan du som kund vända dig till Konsumentverket för att få råd och hjälp.

Så väljer du rätt

Stressa inte! Ta god tid på dig när du väljer: det finns inget som heter ”erbjudande bara i dag”.

Det finns inga dumma frågor. Ställ de frågor som är viktiga för just dig, till exempel om du planerar att använda bredbandet mycket i ditt lantställe. Fråga om täckningen där. Kolla upp leveranstid, täckning och priser.

Få allt skriftligt; det behöver inte vara ett brev - sms och mejl funkar bra. Vid muntliga avtal ligger bevisbördan hos kunden.

Källa: Mattias Grafström, Telekområdgivarna