2015-09-17 11:31

2015-09-17 11:31

2 000 färre älgar får skjutas

VÄRMLAND: Jakten minskas

4 300 älgar får skjutas i Värmland under årets jakt.
Det är 2 000 färre jämfört med förra året.
Varg och en medveten strategi att minska älgstammen ligger bakom beslutet.

Under höstens jakt kommer 2 000 färre älgar att få fällas i Värmland.

– Vi jobbar för att vi ska ha en jaktbar älgstam. Därför drar vi i handbromsen nu, hela jägarkåren, säger Jessica Larsson, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet i Värmland.

– Gör vi inte det nu kommer det inte finnas något utrymme för jakt framgent. Det verktyget har vi och sedan är förhoppningen också att få till en licensjakt på varg i vinter.

Bakgrunden till att jakten minskar är att stammen är vikande, vilket enligt Jägareförbundet i sin tur beror på varg och en medveten strategi att minska antalet älgar.

– Vi har en vargstam som ökar år från år i länet och som tar de älgar som de behöver, säger Jessica Larsson.

Vilken är bakgrunden till viljan att minska älgstammen?

– I älgförvaltningen är det en dialog som jägarna för gemensamt med markägarna. Sänkningen har berott på att man vill hålla älgstammen på en nivå där det inte är för stora skador framför allt för skogsbruket och att vi inte har för mycket viltolyckor.

Den kraftiga minskning det blivit totalt har aldrig varit tanken, enligt Jessica Larsson.

Förvånade

– Absolut inte. Det är nog många jägare som kommer vara förvånade att tilldelningen blir så låg. Tilldelningen sänks nu medvetet eftersom vi är nere på så låga nivåer och för att hindra att vi inte ska få så låga tätheter av älg att man inte kan jaga på dem.

I vissa jaktlag i länet har man aviserat att det kanske inte blir någon jakt i höst.

Samtidigt rekommenderar Jägareförbundet att varannan älg som fälls under jakten ska vara en kalv.

– Vi ska försöka att inte skjuta fler vuxna än kalvar. Det är de vuxna älgarna som producerar nya.

Under höstens jakt kommer 2 000 färre älgar att få fällas i Värmland.

– Vi jobbar för att vi ska ha en jaktbar älgstam. Därför drar vi i handbromsen nu, hela jägarkåren, säger Jessica Larsson, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet i Värmland.

– Gör vi inte det nu kommer det inte finnas något utrymme för jakt framgent. Det verktyget har vi och sedan är förhoppningen också att få till en licensjakt på varg i vinter.

Bakgrunden till att jakten minskar är att stammen är vikande, vilket enligt Jägareförbundet i sin tur beror på varg och en medveten strategi att minska antalet älgar.

– Vi har en vargstam som ökar år från år i länet och som tar de älgar som de behöver, säger Jessica Larsson.

Vilken är bakgrunden till viljan att minska älgstammen?

– I älgförvaltningen är det en dialog som jägarna för gemensamt med markägarna. Sänkningen har berott på att man vill hålla älgstammen på en nivå där det inte är för stora skador framför allt för skogsbruket och att vi inte har för mycket viltolyckor.

Den kraftiga minskning det blivit totalt har aldrig varit tanken, enligt Jessica Larsson.

Förvånade

– Absolut inte. Det är nog många jägare som kommer vara förvånade att tilldelningen blir så låg. Tilldelningen sänks nu medvetet eftersom vi är nere på så låga nivåer och för att hindra att vi inte ska få så låga tätheter av älg att man inte kan jaga på dem.

I vissa jaktlag i länet har man aviserat att det kanske inte blir någon jakt i höst.

Samtidigt rekommenderar Jägareförbundet att varannan älg som fälls under jakten ska vara en kalv.

– Vi ska försöka att inte skjuta fler vuxna än kalvar. Det är de vuxna älgarna som producerar nya.