2015-09-16 11:45

2015-09-16 17:19

2 000 sjuåringar hälsoundersöks

VÄRMLAND: Forskare undersöker kemikalieeffekter

(UPPDATERAD) Forskare vill att 2 000 sjuåringar hälsoundersöks i en stor värmländsk studie.
De vill ta reda på om barnens hälsoutveckling påverkats om de utsatts för hormonstörande kemikalier under graviditeten.

Hälsoundersökningen är en ny del i den stora Selmastudien som Karlstads universitet och landstinget genomför tillsammans.

Studien startade 2007 och har följt 2 000 mammor och barn.

– Mer och mer kunskap visar att det är under den tidiga delen av vårt liv som väldigt mycket hälsa och utveckling grundläggs. Det blir ännu mer tydligt när man talar om hormonstörande ämnen, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap.

Nu bjuds de 2 000 barnen – som hunnit bli sju år – in till en läkarundersökning. Forskarna vill ta reda på om exponering för hormonstörande kemikalier under graviditeten påverkar barns hälsoutveckling.

Effekter

Hälsoundersökningen kommer bland annat att titta på barnens känslomässiga utveckling, sjukdomar, könsutveckling, ämnesomsättning, astma och allergier.

När alla uppgifter är insamlade öppnar sig nya möjligheter för forskarna.

– Då kan vi titta på huvudaxeln i studien – vilken betydelse har det att exponeras för de här kemikalierna tidigt i livet och vad får det för effekter hos barnen 7–8 år senare, säger Carl-Gustaf Bornehag.

Pengar till hälsoundersökningarna kommer från forskningsprogrammet Horizon 2020. Ett tiotal personer har anställts för att kunna genomföra dem.

Hälsoundersökningen är en ny del i den stora Selmastudien som Karlstads universitet och landstinget genomför tillsammans.

Studien startade 2007 och har följt 2 000 mammor och barn.

– Mer och mer kunskap visar att det är under den tidiga delen av vårt liv som väldigt mycket hälsa och utveckling grundläggs. Det blir ännu mer tydligt när man talar om hormonstörande ämnen, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap.

Nu bjuds de 2 000 barnen – som hunnit bli sju år – in till en läkarundersökning. Forskarna vill ta reda på om exponering för hormonstörande kemikalier under graviditeten påverkar barns hälsoutveckling.

Effekter

Hälsoundersökningen kommer bland annat att titta på barnens känslomässiga utveckling, sjukdomar, könsutveckling, ämnesomsättning, astma och allergier.

När alla uppgifter är insamlade öppnar sig nya möjligheter för forskarna.

– Då kan vi titta på huvudaxeln i studien – vilken betydelse har det att exponeras för de här kemikalierna tidigt i livet och vad får det för effekter hos barnen 7–8 år senare, säger Carl-Gustaf Bornehag.

Pengar till hälsoundersökningarna kommer från forskningsprogrammet Horizon 2020. Ett tiotal personer har anställts för att kunna genomföra dem.