2015-09-10 17:24

2015-09-10 17:24

Så många asylsökande tas emot

VÄRMLAND: Stora skillnader mellan kommunerna

Det är stor skillnad på hur många asylsökande som Värmlands kommuner tar emot.
Flest finns i Hagfors och Filipstad. Hammarö hör till de kommuner i landet som tagit emot allra minst.

Det är Aftonbladet som har granskat hur flyktingmottagandet ser ut i landets kommuner.

Enligt tidningens siffror fanns det i början av månaden drygt 89 000 asylsökande utplacerade i de 290 kommunerna.

Skillnader

Men skillnaden mellan hur många de olika kommunerna tar emot är stor.

I Värmland är det Filipstad och Hagfors som tagit emot flest asylsökande, 55,9 respektive 41,1 per 1 000 invånare.

Bara sex kommuner i landet tar emot fler än Filipstad.

I andra änden av listan finns Hammarö. Kommunen är med bland de tio i landet som är sämst på att ta emot asylsökande.

Enligt Aftonbladet fanns 1,2 asylsökande per 1 000 invånare på Hammarö i början av september. Bara nio andra kommuner i landet hade färre sett till invånarantalet.

Nytt avtal

Enligt kommunalrådet Siw Gidlöf (S) är kommunen redo att öka sitt flyktingmottagande. Ett avtal är påskrivet av kommunen, men någonstans har det blivit en fördröjning.

– Vi har en överenskommelse med Migrationsverket, säger hon.

– 85 personer ska vi ta emot utöver de ensamkommande vi har i dag.

Siw Gidlöf säger dessutom att flera Hammaröbor har hört av sig och vill hjälpa till på olika sätt, bland annat genom att hyra ut rum.

Det här ska kommunen nu diskutera med Migrationsverket.

– Det finns mycket välvilja, säger Siw Gidlöf.

Det är Aftonbladet som har granskat hur flyktingmottagandet ser ut i landets kommuner.

Enligt tidningens siffror fanns det i början av månaden drygt 89 000 asylsökande utplacerade i de 290 kommunerna.

Skillnader

Men skillnaden mellan hur många de olika kommunerna tar emot är stor.

I Värmland är det Filipstad och Hagfors som tagit emot flest asylsökande, 55,9 respektive 41,1 per 1 000 invånare.

Bara sex kommuner i landet tar emot fler än Filipstad.

I andra änden av listan finns Hammarö. Kommunen är med bland de tio i landet som är sämst på att ta emot asylsökande.

Enligt Aftonbladet fanns 1,2 asylsökande per 1 000 invånare på Hammarö i början av september. Bara nio andra kommuner i landet hade färre sett till invånarantalet.

Nytt avtal

Enligt kommunalrådet Siw Gidlöf (S) är kommunen redo att öka sitt flyktingmottagande. Ett avtal är påskrivet av kommunen, men någonstans har det blivit en fördröjning.

– Vi har en överenskommelse med Migrationsverket, säger hon.

– 85 personer ska vi ta emot utöver de ensamkommande vi har i dag.

Siw Gidlöf säger dessutom att flera Hammaröbor har hört av sig och vill hjälpa till på olika sätt, bland annat genom att hyra ut rum.

Det här ska kommunen nu diskutera med Migrationsverket.

– Det finns mycket välvilja, säger Siw Gidlöf.