2015-09-07 19:24

2015-09-08 09:46

Information ska rädda flodkräftan

DJURLIV: Nysatsning på gång

Än är det inte kört för den akut hotade flodkräftan. Svenska myndigheter nysatsar nu för att försöka rädda den enda inhemska sötvattenlevande storkräfta som finns i Sverige. Information ska bli det skarpaste vapnet.

Fram till för ungefär 20 år sedan var det försurningen av våra vattendrag som var det största hotet mot flodkräftan i Värmland. Så är det inte längre, mycket på grund av intensiva kalkningsinsatser.

Nu är det i stället illegal utsättning av signalkräfta som är det helt dominerande hotet. Signalkräftan är värddjur för den parasitsvamp som orsakar kräftpest. Svampen och signalkräftan lever i symbios men flodkräftan dör om den kommer i kontakt med svampen.

Signalkräfta – eller vilket vattenlevande djur som helst – får inte sättas ut utan länsstyrelsens tillstånd. Det är nu mer än 20 år sedan ett sådant tillstånd senast gavs men den illegala utsättningen har varit omfattande. Och det är den som är orsaken till att flodkräftbestånden i Värmland har halverats under samma tid och dessutom fortsätter att minska.

Skyddsområden

Men nu hoppas myndigheterna att det kan bli en vändning. Länsstyrelsen har fått möjlighet att instifta skyddsområden för flodkräfta. I dessa områden blir det förbjudet att hantera kräftor som inte kommer från området.

Den betesfisk som används måste komma från vatten i samma område och redskap och båtar måste desinficeras om de har använts i vatten utanför områden. Och – naturligtvis – blir det förbjudet att sätta ut signalkräfta.

Det här har ju egentligen gällt även tidigare men på länsstyrelsen är man ändå optimister.

Fiskevårdsföreningar

– Vi samarbetar med fiskevårdsföreningarna, säger Karin Enfjäll som är handläggare på länsstyrelsen. Vi tror att det nu ska gå bättre att föra ut budskapet att det är signalkräftan som sprider kräftpesten och dessutom att de flesta utsättningar av signalkräfta misslyckas.

Fram till för ungefär 20 år sedan var det försurningen av våra vattendrag som var det största hotet mot flodkräftan i Värmland. Så är det inte längre, mycket på grund av intensiva kalkningsinsatser.

Nu är det i stället illegal utsättning av signalkräfta som är det helt dominerande hotet. Signalkräftan är värddjur för den parasitsvamp som orsakar kräftpest. Svampen och signalkräftan lever i symbios men flodkräftan dör om den kommer i kontakt med svampen.

Signalkräfta – eller vilket vattenlevande djur som helst – får inte sättas ut utan länsstyrelsens tillstånd. Det är nu mer än 20 år sedan ett sådant tillstånd senast gavs men den illegala utsättningen har varit omfattande. Och det är den som är orsaken till att flodkräftbestånden i Värmland har halverats under samma tid och dessutom fortsätter att minska.

Skyddsområden

Men nu hoppas myndigheterna att det kan bli en vändning. Länsstyrelsen har fått möjlighet att instifta skyddsområden för flodkräfta. I dessa områden blir det förbjudet att hantera kräftor som inte kommer från området.

Den betesfisk som används måste komma från vatten i samma område och redskap och båtar måste desinficeras om de har använts i vatten utanför områden. Och – naturligtvis – blir det förbjudet att sätta ut signalkräfta.

Det här har ju egentligen gällt även tidigare men på länsstyrelsen är man ändå optimister.

Fiskevårdsföreningar

– Vi samarbetar med fiskevårdsföreningarna, säger Karin Enfjäll som är handläggare på länsstyrelsen. Vi tror att det nu ska gå bättre att föra ut budskapet att det är signalkräftan som sprider kräftpesten och dessutom att de flesta utsättningar av signalkräfta misslyckas.

Flodkräftan

För 100 år sedan fanns det 30 000 bestånd med flodkräfta i Sverige. I dag är det inte fler än 1 000 kvar.

I Värmland finns det 166 kända förekomster, de flesta av dem i 13 mindre avrinningsområden.

Källa: Länsstyrelsen