2015-09-04 09:57

2015-09-04 16:22

Här är Konsumbutikerna som kan försvinna

VÄRMLAND

Nu har Konsum Värmland meddelat vilka Konsumbutiker som kan försvinna. Och det rör sig om fyra tätortsbutiker.

På fredagen kom beskedet om vilka Konsumbutiker som kan komma att läggas ner.

Totalt elva butiker var hotade av nedläggning. Nu kan fyra av dem försvinna från Värmlandskartan.

Enligt ett pressmeddelande från Konsum Värmland så föreslås nedläggning av butikerna i Deje, Kristinehamn, Karlskoga (Skranta) och Degerfors.

- Förlusten på de elva butikerna har accelererat under de senaste fem åren, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander. Ända sedan i våras har vi haft både konstruktiva och engagerande möten med medlemmarna på respektive ort. Det har också gett en ökad köptrohet, framförallt i de butiker som ligger på landsorten. Något som är huvudanledningen till det förslag styrelsen lagt till förvaltningsrådet.

Den största anledningen till nedläggningen är att förlusten i de fyra butikerna har ökat under det senaste året.

Nu ska förslaget diskuteras på ett medlemsmöte den 14-17 september och ett definitivt besked kommer att lämnas den 21 oktober.

De fyra butikerna har idag cirka 30 anställda. Hur många som eventuellt berörs kommer att fastställas i samband med fackliga förhandlingar som inleds efter förvaltningsrådets beslut den 21 oktober.

På medlemsmötena kommer tjänstemän från Konsum Värmlands ledningsgrupp, och i vissa fall från styrelsen, att medverka.

Se länkade webb-tv-klipp.

På fredagen kom beskedet om vilka Konsumbutiker som kan komma att läggas ner.

Totalt elva butiker var hotade av nedläggning. Nu kan fyra av dem försvinna från Värmlandskartan.

Enligt ett pressmeddelande från Konsum Värmland så föreslås nedläggning av butikerna i Deje, Kristinehamn, Karlskoga (Skranta) och Degerfors.

- Förlusten på de elva butikerna har accelererat under de senaste fem åren, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander. Ända sedan i våras har vi haft både konstruktiva och engagerande möten med medlemmarna på respektive ort. Det har också gett en ökad köptrohet, framförallt i de butiker som ligger på landsorten. Något som är huvudanledningen till det förslag styrelsen lagt till förvaltningsrådet.

Den största anledningen till nedläggningen är att förlusten i de fyra butikerna har ökat under det senaste året.

Nu ska förslaget diskuteras på ett medlemsmöte den 14-17 september och ett definitivt besked kommer att lämnas den 21 oktober.

De fyra butikerna har idag cirka 30 anställda. Hur många som eventuellt berörs kommer att fastställas i samband med fackliga förhandlingar som inleds efter förvaltningsrådets beslut den 21 oktober.

På medlemsmötena kommer tjänstemän från Konsum Värmlands ledningsgrupp, och i vissa fall från styrelsen, att medverka.

Se länkade webb-tv-klipp.

Då hålls medlemsmöten

14/9 kl 18.00 Kristinehamns CC (Coop Konsum Skogsgatan)

14/9 kl 18.00 Folkets Hus (Coop Extra Degerfors)

14/9 kl 18.00 Skrantaskolan (Coop Konsum Skranta, Ksga)

15/9 kl 18.00 Folkets Hus (Coop Konsum Deje)

15/9 kl 18.00 Bruksmuséet (Coop Konsum Lesjöfors)

16/9 kl 18.00 Hembygdsgården (Coop Nära Vikene)

16/9 kl 19.00 Församlingshemmet (Coop Nära Stöllet)

17/9 kl 19.00 Bygdegården (Coop Nära Skillingmark)

17/9 kl 18.00 Folkets Hus (Coop Nära Nykroppa)

17/9 kl 19.30 Folkets Hus (Coop Nära Sunnemo)

17/9 kl 18.00 Österledskyrkan (Coop Nära Bråten, Ksga)

Dessa butiker var hotade

Coop Extra Degerfors

Coop Konsum Lesjöfors

Coop Konsum Skillingsfors

Coop Konsum Skogsgatan Kristinehamn

Coop Konsum Skranta Karlskoga

Coop Konsum Deje

Coop Nära Bråten Karlskoga

Coop Nära Vikene

Coop Nära Stöllet

Coop Nära Sunnemo

Coop Nära Nykroppa

Källa: Konsum Värmland