2015-09-04 06:00

2015-09-04 06:00

"Får vara nöjda med mötesspår"

TÅG: Trafikverkets regionchef om kravet på dubbelspår

Värmlandstrafiks vd Lars Bull ville i tisdagens NWT se en utbyggnad till dubbelspår mellan Kil och Kristinehamn inom en tioårsperiod.
Det tror dock inte Trafikverket på.
– Nej, dit är det ganska långt. Vi får vara nöjda med storsatsningen på mötesspår, säger Håkan Wennerström.

De investeringar som väntar med mötesspår i Väse, vid Pråmkanalen och Välsviken i Karlstad och i Brunskog samt bygget av resecentrum i Karlstad räcker inte, anser Lars Bull.

Han menar det behövs dubbelspår mellan Kil och Kristinehamn inom tio år.

– Jag kan förstå utifrån hans perspektiv att han vill ha det och Karlstad–Kil är en av de mest trafikerade enkelspårssträckorna i landet. Men är det ganska långt till vi har dubbelspår hela vägen mellan Kil och Kristinehamn. Det kommer inte ske inom de närmaste tio åren, säger han.

Samtidigt konstaterar regionchefen att han är nöjd med de satsningar som faktiskt kommer i närtid.

– Bygget av de fyra mötesspåren och av resecentrum i Karlstad är en av de större investeringarna i den befintliga järnvägen i Sverige. Det är en stor framgång att vi fått in detta i den nationella planen.

– Kapacitetsmässigt blir det ett lyft för Värmlandsbanan. Dessutom jobbar vi med att förfina tågsystemet och ska ta beslut om en ny tågplan i september som ska hjälpa till ytterligare.

– Samtidigt ska vi stoppa möjligheten att lägga in extratåg i systemet. Det slår bara tillbaka när marginalerna är så små.

De investeringar som väntar med mötesspår i Väse, vid Pråmkanalen och Välsviken i Karlstad och i Brunskog samt bygget av resecentrum i Karlstad räcker inte, anser Lars Bull.

Han menar det behövs dubbelspår mellan Kil och Kristinehamn inom tio år.

– Jag kan förstå utifrån hans perspektiv att han vill ha det och Karlstad–Kil är en av de mest trafikerade enkelspårssträckorna i landet. Men är det ganska långt till vi har dubbelspår hela vägen mellan Kil och Kristinehamn. Det kommer inte ske inom de närmaste tio åren, säger han.

Samtidigt konstaterar regionchefen att han är nöjd med de satsningar som faktiskt kommer i närtid.

– Bygget av de fyra mötesspåren och av resecentrum i Karlstad är en av de större investeringarna i den befintliga järnvägen i Sverige. Det är en stor framgång att vi fått in detta i den nationella planen.

– Kapacitetsmässigt blir det ett lyft för Värmlandsbanan. Dessutom jobbar vi med att förfina tågsystemet och ska ta beslut om en ny tågplan i september som ska hjälpa till ytterligare.

– Samtidigt ska vi stoppa möjligheten att lägga in extratåg i systemet. Det slår bara tillbaka när marginalerna är så små.