2015-09-04 12:09

2015-09-04 12:10

Allmänheten får föreslå ny biskop

BISKOPSVALET: Karlstads stift öppnar "förslagslåda"

Vem kommer att väljas till biskop i Karlstad efter Esbjörn Hagberg?
Det avgörs till våren.
Men redan i december kan allmänheten föreslå en biskopskandidat.
Karlstads stift öppnar då en ”förslagslåda” på nätet.

Det är första gången som Karlstads stift vänder sig till allmänheten och ber om förslag på biskopskandidater.

Hemsidan (”förslagslådan”) står öppen från 1:a advent till sista januari.

Och vilka är det som får föreslå en ny biskop?

– Alla som bor i Karlstads stift och som är döpta i Svenska kyrkan, säger stiftsinformatören Torgny Lindén.

Måste inte förslagsställarna vara medlemmar i Svenska kyrkan..?

– Nej, det är inget krav, vi är en folkkyrka och har en mycket öppen attityd, förklarar Torgny Lindén.

Liten grupp kvar

När ”förslagslådan” stängs den sista januari 2016 börjar en arbetsgrupp att gå igenom förslagen.

Tydligt oseriösa förslag och personer som vid en snabbkontroll tackar ”nej” tas bort från listan. Övriga namn går vidare i nomineringsprocessen.

Och frampå vårkanten återstår en mycket begränsad grupp.

Då kanske någon eller några av de av allmänheten föreslagna finns med.

Präster och diakoner

Men det är inte alls säkert. Allmänheten får bara föreslå.

I den lilla och slutliga gruppen finns dock med stor sannolikhet kandidater som har föreslagits av bland andra stiftets präster och diakoner.

Det är också dessa - samt ledamöter av stiftsstyrelsen och domkapitlet - som till slut utser Esbjörn Hagbergs efterträdare som biskop i Karlstad.

De som har rätt att föreslå biskopskandidater - i princip ett par hundra tusen boende i Karlstads stift - deltar alltså endast indirekt i biskopsvalet.

Men den digitala ”förslagslåda” som stiftet öppnar 1:a advent är ett tecken på större öppenhet från Karlstads stifts sida än någonsin tidigare.

Det är första gången som Karlstads stift vänder sig till allmänheten och ber om förslag på biskopskandidater.

Hemsidan (”förslagslådan”) står öppen från 1:a advent till sista januari.

Och vilka är det som får föreslå en ny biskop?

– Alla som bor i Karlstads stift och som är döpta i Svenska kyrkan, säger stiftsinformatören Torgny Lindén.

Måste inte förslagsställarna vara medlemmar i Svenska kyrkan..?

– Nej, det är inget krav, vi är en folkkyrka och har en mycket öppen attityd, förklarar Torgny Lindén.

Liten grupp kvar

När ”förslagslådan” stängs den sista januari 2016 börjar en arbetsgrupp att gå igenom förslagen.

Tydligt oseriösa förslag och personer som vid en snabbkontroll tackar ”nej” tas bort från listan. Övriga namn går vidare i nomineringsprocessen.

Och frampå vårkanten återstår en mycket begränsad grupp.

Då kanske någon eller några av de av allmänheten föreslagna finns med.

Präster och diakoner

Men det är inte alls säkert. Allmänheten får bara föreslå.

I den lilla och slutliga gruppen finns dock med stor sannolikhet kandidater som har föreslagits av bland andra stiftets präster och diakoner.

Det är också dessa - samt ledamöter av stiftsstyrelsen och domkapitlet - som till slut utser Esbjörn Hagbergs efterträdare som biskop i Karlstad.

De som har rätt att föreslå biskopskandidater - i princip ett par hundra tusen boende i Karlstads stift - deltar alltså endast indirekt i biskopsvalet.

Men den digitala ”förslagslåda” som stiftet öppnar 1:a advent är ett tecken på större öppenhet från Karlstads stifts sida än någonsin tidigare.