2015-08-28 06:00

2015-08-28 06:00

Tolv fall av harpest i länet

VÄRMLAND

Folkhälsomyndigheten rapporterar om ovanligt många fall av harpest i år.

Harpest är en infektionssjukdom som sprids mellan djur och människor, och hittills har 325 fall rapporterats. De allra flesta i norra Sverige med 218 fall i Norrbotten och 38 fall i Västerbotten. Och på en tredje plats kommer Värmland med 12 fall.

Vanligtvis är antalet anmälda fall av harpest som störst i september, varför risken är stor att utbrottet kommer att fortsätta växa de närmaste veckorna, enligt Folkhälsomyndigheten.

Harpest är en infektionssjukdom som sprids mellan djur och människor, och hittills har 325 fall rapporterats. De allra flesta i norra Sverige med 218 fall i Norrbotten och 38 fall i Västerbotten. Och på en tredje plats kommer Värmland med 12 fall.

Vanligtvis är antalet anmälda fall av harpest som störst i september, varför risken är stor att utbrottet kommer att fortsätta växa de närmaste veckorna, enligt Folkhälsomyndigheten.