2015-08-18 06:00

2015-08-18 06:00

Tuffare än någonsin att hitta lärare

VÄRMLAND: Svårast för mindre kommuner

Konkurrensen om lärare tätnar för varje år. Inför veckans skolstart saknar flera värmländska kommuner fortfarande lärare till vissa tjänster.
– Rektorerna upplever lite hopplöshet emellanåt, säger Elisabet Björklund hos Eda kommun.

Skolorna har varit i nästan desperat behov av lärare inför höstterminen. De lediga lärarjobben ökade under våren med hela 32 procent jämfört med ifjol vår, enligt TT. Detta gäller även de värmländska skolorna. En av de kommuner som verkar ha allra svårast är Eda, visar NWT:s rundringning.

– Trots att vi var tidigt ute arbetar vi in i det sista för att försöka hitta lärare, säger Elisabet Björklund, verksamhetschef för bildning i Eda kommun.

– Vi har fortfarande någon tjänst som inte är besatt och när vi utlyste en av tjänsterna fick vi inte en enda ansökan, då är det ju omöjligt.

Detsamma gäller Hagfors kommun, som i dagsläget har en eller ett par tjänster kvar att tillsätta:

– Det är samma pusslande som alltid. Vi har heller inte hundraprocentigt behöriga lärare, säger Leif Nilsson, verksamhetschef för skolan.

”Tuffare i år”

Den generella bilden från de värmländska kommunerna är att det är svårare än någonsin att rekrytera behöriga lärare.

– Ja, det är tuffare i år; konkurrensen är hårdare, säger Sofia Asplund, personal- och förskolestrateg i Kristinehamns kommun.

Vad beror konkurrensen på?

– Det är ju framför allt de större kommunerna som lockar. Tidigare har det främst varit Karlstad, men nu märker vi även av att lärare söker sig till Karlskoga och Degerfors. Pendlingen är nog det mest avgörande, säger Sofia Asplund.

Även Eda kommun märker av att fler lärare söker sig till större orter, där många också bor.

– Visst är det många som reser in, men vi har också tappat många som inte längre vill pendla, säger Elisabet Björklund.

Vikariebrist

Karlstads kommun har inga större problem med att fylla upp lärartjänsterna. Svårigheterna handlar snarare om att hitta vikarier.

– Vi har en vikariepool där vi tar in många lärarstudenter och det är ju en del i strategin för att klara rekryteringsbehoven längre fram, säger Kerstin Andersson, personalchef på barn- och utbildningsförvaltningen i Karlstads kommun.

De skärpta behörighetsreglerna är enligt TT den troligaste orsaken till att kommunerna har så svårt att rekrytera. Från och med 1 juli måste skolorna ha legitimerade lärare på alla tillsvidaretjänster.

Men utbudet av legitimerade lärare är alldeles för litet.

Lönen spelar in

Flera av de kommuner som NWT pratat med menar också att lönesättningen blir allt mer avgörande i rekryteringsprocessen och den som just nu gynnas är den enskilde.

Räds stafettlärare

– Många av de nyutexaminerade vet vad de är värda, säger Elisabet Björklund och får medhåll av Sofia Asplund:

– Värsta scenariot vore såklart om vi skulle hamna i en situation med stafettlärare.

De menar att lönerna då trissas upp, samtidigt som de som främst drabbas är eleverna som hela tiden tvingas byta lärare.

– Det skulle bli en tuff sits för arbetsgivarna, säger Sofia Asplund.

Inte löneledande

Kerstin Andersson medger att Karlstads kommun generellt sett vinnlägger sig om att inte vara löneledande i länet:

– Det skulle inte vara hållbart sett till andra kommuners rekryterande.

På friskolan Thoren Framtid i Karlstad har rekryteringen inför hösten gått som smort. En av orsakerna, tror rektorn Emil Wallin, är möjligheterna till medbestämmande:

– Här sitter inget i väggarna, alla är med i planerandet och får tycka till.

Hans medarbetare håller med:

– Vi jobbar här för att det finns en annan typ av arbetsglädje och man är mån om att göra ett bra jobb eftersom det gynnar en själv.

Skolorna har varit i nästan desperat behov av lärare inför höstterminen. De lediga lärarjobben ökade under våren med hela 32 procent jämfört med ifjol vår, enligt TT. Detta gäller även de värmländska skolorna. En av de kommuner som verkar ha allra svårast är Eda, visar NWT:s rundringning.

– Trots att vi var tidigt ute arbetar vi in i det sista för att försöka hitta lärare, säger Elisabet Björklund, verksamhetschef för bildning i Eda kommun.

– Vi har fortfarande någon tjänst som inte är besatt och när vi utlyste en av tjänsterna fick vi inte en enda ansökan, då är det ju omöjligt.

Detsamma gäller Hagfors kommun, som i dagsläget har en eller ett par tjänster kvar att tillsätta:

– Det är samma pusslande som alltid. Vi har heller inte hundraprocentigt behöriga lärare, säger Leif Nilsson, verksamhetschef för skolan.

”Tuffare i år”

Den generella bilden från de värmländska kommunerna är att det är svårare än någonsin att rekrytera behöriga lärare.

– Ja, det är tuffare i år; konkurrensen är hårdare, säger Sofia Asplund, personal- och förskolestrateg i Kristinehamns kommun.

Vad beror konkurrensen på?

– Det är ju framför allt de större kommunerna som lockar. Tidigare har det främst varit Karlstad, men nu märker vi även av att lärare söker sig till Karlskoga och Degerfors. Pendlingen är nog det mest avgörande, säger Sofia Asplund.

Även Eda kommun märker av att fler lärare söker sig till större orter, där många också bor.

– Visst är det många som reser in, men vi har också tappat många som inte längre vill pendla, säger Elisabet Björklund.

Vikariebrist

Karlstads kommun har inga större problem med att fylla upp lärartjänsterna. Svårigheterna handlar snarare om att hitta vikarier.

– Vi har en vikariepool där vi tar in många lärarstudenter och det är ju en del i strategin för att klara rekryteringsbehoven längre fram, säger Kerstin Andersson, personalchef på barn- och utbildningsförvaltningen i Karlstads kommun.

De skärpta behörighetsreglerna är enligt TT den troligaste orsaken till att kommunerna har så svårt att rekrytera. Från och med 1 juli måste skolorna ha legitimerade lärare på alla tillsvidaretjänster.

Men utbudet av legitimerade lärare är alldeles för litet.

Lönen spelar in

Flera av de kommuner som NWT pratat med menar också att lönesättningen blir allt mer avgörande i rekryteringsprocessen och den som just nu gynnas är den enskilde.

Räds stafettlärare

– Många av de nyutexaminerade vet vad de är värda, säger Elisabet Björklund och får medhåll av Sofia Asplund:

– Värsta scenariot vore såklart om vi skulle hamna i en situation med stafettlärare.

De menar att lönerna då trissas upp, samtidigt som de som främst drabbas är eleverna som hela tiden tvingas byta lärare.

– Det skulle bli en tuff sits för arbetsgivarna, säger Sofia Asplund.

Inte löneledande

Kerstin Andersson medger att Karlstads kommun generellt sett vinnlägger sig om att inte vara löneledande i länet:

– Det skulle inte vara hållbart sett till andra kommuners rekryterande.

På friskolan Thoren Framtid i Karlstad har rekryteringen inför hösten gått som smort. En av orsakerna, tror rektorn Emil Wallin, är möjligheterna till medbestämmande:

– Här sitter inget i väggarna, alla är med i planerandet och får tycka till.

Hans medarbetare håller med:

– Vi jobbar här för att det finns en annan typ av arbetsglädje och man är mån om att göra ett bra jobb eftersom det gynnar en själv.