2015-08-18 06:00

2015-08-18 06:00

Lärare ska sätta betyg på elever de aldrig undervisat

UTBILDNING: Oro för elevers rättssäkerhet

Från 1 juli får bara legitimerade lärare sätta betyg. Med många obehöriga lärare ute på skolorna kommer betygen att skrivas under av lärare som aldrig undervisat i klassen.

Catherine Sonesson, ombud för Lärarnas riskförbund i Karlstad varnar för konsekvenserna för de legitimerade lärarna som ska agera medbedömare.

– Jag vet inte hur de ska lösa detta. Var ska tiden tas för att jag ska känna mig trygg att sätta betyg på en klass jag inte haft.

Genom dialog

I Hagfors kommuns skolor finns ett antal obehöriga lärare i tjänst när höstterminen börjar. Där ska legitimerade lärare vara medbedömare för en eller flera klasser genom dialog med undervisande lärare.

Har det extra tid för medbedömningen?

– Man har tagit hänsyn till det i tjänstebeskrivningen, säger Leif Nilsson, verksamhetschef för grundskolorna i Hagfors kommun.

Johanna Jaara Åstrand är ordförande i Lärarförbundet.

– I sig är legitimationskravet en bra reform. Problemet är att det saknas lärare. Det blir en kvalitetssäkring som får motsatt effekt.

Hon känner oro för situationen på två plan.

– Dels för elevernas rättssäkerhet, betygssättande är myndighetsutövande och måste säkras. Dels för lärarnas arbetsmiljö. Vi ser att en sådan situation spär på lärarbristen, säger Johanna Jaara Åstrand.

”Hyr-lärare”

Redan i dag finns bemanningsföretag som sköter vikarierekrytering till skolor. Det spekuleras i när ”hyr-lärare” kan tänkas upp i lärarbristens spår. Så som blivit fallet för läkare och sjuksköterskor.

Skulle det fungera med ”hyr-lärare”?

– Det är ingen utveckling jag vill se att legitimerade lärare skulle ägna sig åt att lösa akuta problem. Läraryrket är ett relationsyrke gentemot elever och kollegor.

Catherine Sonesson tycker inte att utbildningen av nya lärare är optimal för att fylla luckorna i lärarkåren.

– Regeringen måste dimensionera varje inriktning. Nu examineras för många lärare med mystiska ämneskombinationer som är svåra att passa in, säger hon.

Catherine Sonesson, ombud för Lärarnas riskförbund i Karlstad varnar för konsekvenserna för de legitimerade lärarna som ska agera medbedömare.

– Jag vet inte hur de ska lösa detta. Var ska tiden tas för att jag ska känna mig trygg att sätta betyg på en klass jag inte haft.

Genom dialog

I Hagfors kommuns skolor finns ett antal obehöriga lärare i tjänst när höstterminen börjar. Där ska legitimerade lärare vara medbedömare för en eller flera klasser genom dialog med undervisande lärare.

Har det extra tid för medbedömningen?

– Man har tagit hänsyn till det i tjänstebeskrivningen, säger Leif Nilsson, verksamhetschef för grundskolorna i Hagfors kommun.

Johanna Jaara Åstrand är ordförande i Lärarförbundet.

– I sig är legitimationskravet en bra reform. Problemet är att det saknas lärare. Det blir en kvalitetssäkring som får motsatt effekt.

Hon känner oro för situationen på två plan.

– Dels för elevernas rättssäkerhet, betygssättande är myndighetsutövande och måste säkras. Dels för lärarnas arbetsmiljö. Vi ser att en sådan situation spär på lärarbristen, säger Johanna Jaara Åstrand.

”Hyr-lärare”

Redan i dag finns bemanningsföretag som sköter vikarierekrytering till skolor. Det spekuleras i när ”hyr-lärare” kan tänkas upp i lärarbristens spår. Så som blivit fallet för läkare och sjuksköterskor.

Skulle det fungera med ”hyr-lärare”?

– Det är ingen utveckling jag vill se att legitimerade lärare skulle ägna sig åt att lösa akuta problem. Läraryrket är ett relationsyrke gentemot elever och kollegor.

Catherine Sonesson tycker inte att utbildningen av nya lärare är optimal för att fylla luckorna i lärarkåren.

– Regeringen måste dimensionera varje inriktning. Nu examineras för många lärare med mystiska ämneskombinationer som är svåra att passa in, säger hon.

Vem får sätta betyg?

Det vanliga är att den lärare som undervisat i ett ämne sätter betygen, men för att göra det självständigt krävs lärarlegitimation. Har en lärare undervisat i ett ämne som hon eller han inte har behörighet i kan läraren sätta betyg i det ämnet så länge läraren har lärarlegitimation. Legitimationen i sig, oavsett ämnesbehörighet, utgör förutsättningen för att kunna fatta beslut självständigt om betyg.

Källa: Skolverket