2015-08-18 06:00

2015-08-18 06:00

Flyttgröt  – en vanlig maträtt

VÄRMLAND: Tre av fyra bor kvar i hemlänet

En kvinna förväntas flytta i genomsnitt tolv gånger under en livstid, en man elva gånger.
Yngre flyttar långt, äldre kort.
Tre av fyra bor kvar i födelselänet.

Värmlänningar i exil finns det gott om.

I januari 2015 var 20 816 personer födda i Värmland folkbokförda i Västra Götaland, 16 654 i Stockholm, 7 921 i Örebro, 4 350 i Skåne, 3 235 i Dalarna och 2 803 i Uppsala...

Unga flyttar mest

Men trots allt går de allra flesta flyttlassen inte längre än inom den egna kommunen.

Var tredje flyttar över kommungränsen. Och av dessa flyttar knappt hälften utanför länet, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Bland dem som flyttar till ett annat län är hälften i åldern 20 till 30 år. Under denna period i livet flyttar både kvinnor och män i genomsnitt fyra gånger.

– Att man flyttar beror oftast på studier eller byte av arbete. Just Värmland har stort flyttningsutbyte med Norge. Många invandrar tillbaks också, säger Tomas Johansson, statistiker SCB.

Återvändare

Trots att vi flyttar alltmer så bor de flesta kvar i, eller har återvänt till, det län där de är födda.

– För Värmlands mindre kommuner är det svårt att behålla sin unga befolkning, om de inte jobbar inom industrin. När den unga befolkningen söker sig ut och utbildar sig vidare i exempelvis Stockholm, Uppsala eller Lund så finns det inte alltid arbeten till dem i den kommun de kommer ifrån, säger Tomas Johansson.

Endast elva procent av alla flyttningar bland personer äldre än 30 år går utanför länet.

– Den senaste sammanställningen visar att 78 procent av värmlänningarna bor kvar i födelselänet, vilket är något högre än rikssnittet, säger Tomas Johansson.

Samtliga län i Sverige har en högre andel kvarboende män än kvinnor.

Värmlänningar i exil finns det gott om.

I januari 2015 var 20 816 personer födda i Värmland folkbokförda i Västra Götaland, 16 654 i Stockholm, 7 921 i Örebro, 4 350 i Skåne, 3 235 i Dalarna och 2 803 i Uppsala...

Unga flyttar mest

Men trots allt går de allra flesta flyttlassen inte längre än inom den egna kommunen.

Var tredje flyttar över kommungränsen. Och av dessa flyttar knappt hälften utanför länet, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Bland dem som flyttar till ett annat län är hälften i åldern 20 till 30 år. Under denna period i livet flyttar både kvinnor och män i genomsnitt fyra gånger.

– Att man flyttar beror oftast på studier eller byte av arbete. Just Värmland har stort flyttningsutbyte med Norge. Många invandrar tillbaks också, säger Tomas Johansson, statistiker SCB.

Återvändare

Trots att vi flyttar alltmer så bor de flesta kvar i, eller har återvänt till, det län där de är födda.

– För Värmlands mindre kommuner är det svårt att behålla sin unga befolkning, om de inte jobbar inom industrin. När den unga befolkningen söker sig ut och utbildar sig vidare i exempelvis Stockholm, Uppsala eller Lund så finns det inte alltid arbeten till dem i den kommun de kommer ifrån, säger Tomas Johansson.

Endast elva procent av alla flyttningar bland personer äldre än 30 år går utanför länet.

– Den senaste sammanställningen visar att 78 procent av värmlänningarna bor kvar i födelselänet, vilket är något högre än rikssnittet, säger Tomas Johansson.

Samtliga län i Sverige har en högre andel kvarboende män än kvinnor.