2015-08-17 13:51

2015-08-18 06:59

Så ser folkökningen ut i länet

VÄRMLAND: Nya siffror från SCB om befolkningsstatistiken

Karlstad klättrar mest och Hagfors tappar mest i den senaste befolkningsstatistiken.
274 825 personer var skrivna i Värmland vid halvårsskiftet.
Ett nettoplus på 134 personer.

I Värmland har 338 fler personer dött än fötts under årets första sex månader.

Samtliga av länets kommuner har negativt födelsenetto, förutom Karlstad, Hammarö och Kil.

– Jag antar att det beror på att Karlstad, Hammarö och Kil har en förhållandevis ung befolkning, säger Tomas Johansson, statistiker på Statistiska Centralbyrån, SCB.

”Tråkigast utveckling” har Hagfors kommun:

– Hagfors sticker ut med dubbelt så många döda som födda, säger Tomas Johansson, SCB.

Hög invandring

Vid halvårsskiftet hade 4 102 personer flyttat till Värmland och 3 700 flyttat därifrån.

I likhet med de senaste åren beror folkökningen främst på en hög invandring.

Landets största befolkningsminskning i förhållande till folkmängd hade Storfors, med ett tapp på 67 personer under det första halvåret.

88 525 i Karlstad

Ökade mest gjorde Karlstad, med 175 personer, tätt följt av Hammarö med 107 personer. Regionrådet Tomas Riste (S) är positiv till siffrorna, men inte helt nöjd med den blygsamma utvecklingen för länets motor, Karlstad, som landar på 88 525 invånare i halvårsstatistiken.

– Ska jag vara ärlig hade jag hoppats på att Karlstad skulle ha ökat mer, att visionen om 100 000 invånare skulle gå fortare.

– Karlstad är en av de mindre städerna med universitet och de här halvårssiffrorna är mellan vårterminens slut och höstterminens start vilket innebär att många studenter flyttar under sommaren. Höstsiffrorna brukar se annorlunda ut, säger regionrådet Tomas Riste (S).

Munkfors poppis

De flesta flyttningar sker inom länet. Karlstad, Hammarö, Sunne, Kristinehamn och Arvika lockar nya värmlänningar – liksom Munkfors.

– Av någon anledning är minsta kommunen Munkfors attraktivt att flytta till bland värmlänningar. Där ligger flyttnettot inom länet på plus 34 personer, säger Tomas Johansson på SCB.

Munkfors gläds.

– Det känns oerhört positivt att fler hittar till Munkfors! Förra året gick vi plus minus noll och första halvåret i år ökade vi totalt med 32 personer. En orsak är att vi satsar oerhört mycket på föreningslivet och skolan, säger Mathias Lindqvist (S).

I Värmland har 338 fler personer dött än fötts under årets första sex månader.

Samtliga av länets kommuner har negativt födelsenetto, förutom Karlstad, Hammarö och Kil.

– Jag antar att det beror på att Karlstad, Hammarö och Kil har en förhållandevis ung befolkning, säger Tomas Johansson, statistiker på Statistiska Centralbyrån, SCB.

”Tråkigast utveckling” har Hagfors kommun:

– Hagfors sticker ut med dubbelt så många döda som födda, säger Tomas Johansson, SCB.

Hög invandring

Vid halvårsskiftet hade 4 102 personer flyttat till Värmland och 3 700 flyttat därifrån.

I likhet med de senaste åren beror folkökningen främst på en hög invandring.

Landets största befolkningsminskning i förhållande till folkmängd hade Storfors, med ett tapp på 67 personer under det första halvåret.

88 525 i Karlstad

Ökade mest gjorde Karlstad, med 175 personer, tätt följt av Hammarö med 107 personer. Regionrådet Tomas Riste (S) är positiv till siffrorna, men inte helt nöjd med den blygsamma utvecklingen för länets motor, Karlstad, som landar på 88 525 invånare i halvårsstatistiken.

– Ska jag vara ärlig hade jag hoppats på att Karlstad skulle ha ökat mer, att visionen om 100 000 invånare skulle gå fortare.

– Karlstad är en av de mindre städerna med universitet och de här halvårssiffrorna är mellan vårterminens slut och höstterminens start vilket innebär att många studenter flyttar under sommaren. Höstsiffrorna brukar se annorlunda ut, säger regionrådet Tomas Riste (S).

Munkfors poppis

De flesta flyttningar sker inom länet. Karlstad, Hammarö, Sunne, Kristinehamn och Arvika lockar nya värmlänningar – liksom Munkfors.

– Av någon anledning är minsta kommunen Munkfors attraktivt att flytta till bland värmlänningar. Där ligger flyttnettot inom länet på plus 34 personer, säger Tomas Johansson på SCB.

Munkfors gläds.

– Det känns oerhört positivt att fler hittar till Munkfors! Förra året gick vi plus minus noll och första halvåret i år ökade vi totalt med 32 personer. En orsak är att vi satsar oerhört mycket på föreningslivet och skolan, säger Mathias Lindqvist (S).

Så växer Värmland

Värmland har ökat med 134 personer under årets första sex månader.

Karlstad ökar mest, Hagfors tappar mest.

Befolkning 30 juni 2015 samt ökning/minskning mot 31 december 2014

Länet 274 825 134

Arvika 25 776 5

Eda 8 493 40

Filipstad 10 562 -51

Forshaga 11 322 -57

Grums 8 936 -22

Hagfors 11 835 -86

H-ö 15 363 107

Karlstad 88 525 175

Kil 11 844 -41

K-hamn 24 160 46

Munkfors 3 688 32

Storfors 4 039 -67

Sunne 13 154 55

Säffle 15 339 5

Torsby 11 960 -32

Årjäng 9 829 25

Vid halvårsskiftet var Sveriges folkmängd 9 793 172 personer, vilket innebär en ökning senaste halvåret med 45 817 personer.

Källa: Statistiska centralbyrån