2015-08-04 06:00

2015-08-04 06:42

Sommaren – en dyster tid för vissa

VÄRMLAND: Ensamhet, tomhet & maktlöshet

Psykisk ohälsa. Sommaren är inte alltid en dans på rosor med oändliga doser av lycka och välmående.
Faktum är att somliga värmlänningar, både unga och gamla, utvecklar en djuprotad depression under sommaren.
Psykiatriavdelningar på Landstinget i Värmland förväntar sig ett högt tryck lagom till att hösten gör entré.

Var tjugonde svensk lider av depression. Merparten av dessa är kvinnor. Hösten och vintern är högsäsong för depressioner, men även på sommaren känner sig många nedstämda.

Det råder delade meningar om vad som egentligen orsakar depressioner under sommarhalvåret. Somliga hävdar att det är på grund av kemiska rubbningar medan andra påstår att genetik och levnadssätt samt sociala faktorer påverkar.

Vädret bov

Maj-Britt Björn Persson, legitimerad psykolog på psykiatrisk öppenvård i Karlstad, tror att samtliga faktorer spelar in, men att det finns en särskilt stor bov i dramat: vädret.

– När det är grått och trist är skörbara personer, med depressionstendenser, mer benägna att bli nedstämda och slutligen deprimerade. Dessutom leder dåligt väder till brist på D-vitamin, vilket också bidrar till depressioner, förklarar Maj-Britt Björn Persson.

”Katastrofalt”

Med tanke på det regniga vädret i sommar förväntar sig personalen på öppenvården en markant ökning av patienter med depressionssymtom efter sommarens slut.

Det gör man även på allmänpsykiatriska slutenvården i Karlstad där många patienter med ångest och ängslighet besökt mottagningen under sommaren.

– Frustrationen över vädret kan vara katastrofalt för sårbara värmlänningar. Besvikelsen på årets sommar påminner om övriga besvikelser i ens liv och kan bli startskottet till en depression, informerar överläkaren Jorge Rincon.

Högt tryck

På barn- och ungdomspsykiatrin i Karlstad har man inte märkt av en ökad tillströmning av deprimerade patienter under juni och juli månad, konstaterar överläkaren Maria Unenge Hallerbäck. Däremot poängterar hon att deras patientbesök i sommar inte nödvändigtvis speglar verkligheten.

– Jag märker att många kommer till oss i samband med skolstart. På sommaren orkar barn och unga vuxna inte ta tag i sina problem, men tidigt på hösten brukar vi ha högt tryck. Den här hösten kommer nog inte bli ett undantag.

Höga krav

Men det är inte enbart vädret som kan göra en dyster.

– Jag tror att sociala medier bidrar till att allt fler blir deprimerade under sommaren. Folk jämför sig med andra och deras semesterbilder och tycker att man inte gör tillräckligt. Sociala medier lurar i oss att våra vänners semestrar är bättre, påstår Per Carlbring, professor vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

– Många har dessutom stora förväntningar på sin semester och när dessa inte infrias blir man ledsen och nedstämd, tillägger Maj-Britt Björn Persson. Många svenskar ställer på tok för höga krav på sommaren.

Stress påverkar

Jorge Rincon spekulerar att ytterligare orsaker ligger bakom värmlänningars nedstämdhet i sommar.

– Många har fullspäckade scheman under sommaren och hinner inte andas ut. Tempot är för högt och till slut orkar man inte med mer och kollapsar. Folk har för många måsten.

Det motsatta är inte heller optimalt. Hos barn och tonåringar kan understimulering under sommarlovet leda till depression, menar Maria Unenge Hallerbäck.

– Vi har en romantiserad bild av att barns sommarlov är en lycklig och glad tid, utan skolans krav, men många unga är uttråkade och har det långtråkigt, vilket kan leda till depression och en känsla av tomhet. En deprimerad tonåring kan lätt förväxlas med en trött och lat tonåring.

Våga sök hjälp

Jorge Rincon är noga med att poängtera att ytterst få av de som uppvisar tecken på nedstämdhet, ängslighet och ångest under sin semester lider av en klinisk årstidsbunden depression.

Det betyder dock inte att man ska ta lätt på de ovan nämnda symtomen, som många värmlänningar tycks dela.

– Våga sök hjälp om du känner dig nere, man behöver inte vara jättesjuk. Vi på länets mottagningar har resurserna och kunskapen. Det finns hjälp att få, påpekar överläkaren som har många års erfarenhet av psykisk ohälsa.

Avslutningsvis råder Jorge Rincon att man bör se sommaren som en bra möjlighet att fundera på sitt liv och sin framtid.

– Det är under ens semester som man har chansen att fundera på vad som gör en lycklig, och se till att ändra sitt liv därefter. Nu är tiden att fundera ut lösningar till ens personliga problem, och om man eventuellt behöver hjälp på traven.

Var tjugonde svensk lider av depression. Merparten av dessa är kvinnor. Hösten och vintern är högsäsong för depressioner, men även på sommaren känner sig många nedstämda.

Det råder delade meningar om vad som egentligen orsakar depressioner under sommarhalvåret. Somliga hävdar att det är på grund av kemiska rubbningar medan andra påstår att genetik och levnadssätt samt sociala faktorer påverkar.

Vädret bov

Maj-Britt Björn Persson, legitimerad psykolog på psykiatrisk öppenvård i Karlstad, tror att samtliga faktorer spelar in, men att det finns en särskilt stor bov i dramat: vädret.

– När det är grått och trist är skörbara personer, med depressionstendenser, mer benägna att bli nedstämda och slutligen deprimerade. Dessutom leder dåligt väder till brist på D-vitamin, vilket också bidrar till depressioner, förklarar Maj-Britt Björn Persson.

”Katastrofalt”

Med tanke på det regniga vädret i sommar förväntar sig personalen på öppenvården en markant ökning av patienter med depressionssymtom efter sommarens slut.

Det gör man även på allmänpsykiatriska slutenvården i Karlstad där många patienter med ångest och ängslighet besökt mottagningen under sommaren.

– Frustrationen över vädret kan vara katastrofalt för sårbara värmlänningar. Besvikelsen på årets sommar påminner om övriga besvikelser i ens liv och kan bli startskottet till en depression, informerar överläkaren Jorge Rincon.

Högt tryck

På barn- och ungdomspsykiatrin i Karlstad har man inte märkt av en ökad tillströmning av deprimerade patienter under juni och juli månad, konstaterar överläkaren Maria Unenge Hallerbäck. Däremot poängterar hon att deras patientbesök i sommar inte nödvändigtvis speglar verkligheten.

– Jag märker att många kommer till oss i samband med skolstart. På sommaren orkar barn och unga vuxna inte ta tag i sina problem, men tidigt på hösten brukar vi ha högt tryck. Den här hösten kommer nog inte bli ett undantag.

Höga krav

Men det är inte enbart vädret som kan göra en dyster.

– Jag tror att sociala medier bidrar till att allt fler blir deprimerade under sommaren. Folk jämför sig med andra och deras semesterbilder och tycker att man inte gör tillräckligt. Sociala medier lurar i oss att våra vänners semestrar är bättre, påstår Per Carlbring, professor vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

– Många har dessutom stora förväntningar på sin semester och när dessa inte infrias blir man ledsen och nedstämd, tillägger Maj-Britt Björn Persson. Många svenskar ställer på tok för höga krav på sommaren.

Stress påverkar

Jorge Rincon spekulerar att ytterligare orsaker ligger bakom värmlänningars nedstämdhet i sommar.

– Många har fullspäckade scheman under sommaren och hinner inte andas ut. Tempot är för högt och till slut orkar man inte med mer och kollapsar. Folk har för många måsten.

Det motsatta är inte heller optimalt. Hos barn och tonåringar kan understimulering under sommarlovet leda till depression, menar Maria Unenge Hallerbäck.

– Vi har en romantiserad bild av att barns sommarlov är en lycklig och glad tid, utan skolans krav, men många unga är uttråkade och har det långtråkigt, vilket kan leda till depression och en känsla av tomhet. En deprimerad tonåring kan lätt förväxlas med en trött och lat tonåring.

Våga sök hjälp

Jorge Rincon är noga med att poängtera att ytterst få av de som uppvisar tecken på nedstämdhet, ängslighet och ångest under sin semester lider av en klinisk årstidsbunden depression.

Det betyder dock inte att man ska ta lätt på de ovan nämnda symtomen, som många värmlänningar tycks dela.

– Våga sök hjälp om du känner dig nere, man behöver inte vara jättesjuk. Vi på länets mottagningar har resurserna och kunskapen. Det finns hjälp att få, påpekar överläkaren som har många års erfarenhet av psykisk ohälsa.

Avslutningsvis råder Jorge Rincon att man bör se sommaren som en bra möjlighet att fundera på sitt liv och sin framtid.

– Det är under ens semester som man har chansen att fundera på vad som gör en lycklig, och se till att ändra sitt liv därefter. Nu är tiden att fundera ut lösningar till ens personliga problem, och om man eventuellt behöver hjälp på traven.

  • Sofia Bergström