2015-08-04 19:23

2015-08-04 19:23

Samtal pågår om andra lösningar

KOMMUNIKATIONER: Sista tåget till Kongsvinger går i december men...

Strax före jul går Värmlandstrafiks tåg till Kongsvinger sin sista tur med nuvarande upplägg. Men det förs diskussioner om andra lösningar för denna gränsöverskridande trafik.

Värmlandstrafik har under ganska många kört tåg över gränsen till Norge. Just nu är Kongsvinger slutstation på norska sidan och dit gäller också Värmlandstrafiks pendlarplusbiljetter. Men i perioder har tågen vänt i Årnes och till och med Oslo.

Men ett par dagar före Lucia är det slut med denna gränsöverskridande trafik. Då vänder tågen redan i Charlottenberg, den sista stationen på den svenska sidan,

På Värmlandstrafik säger man att det beror på att de ekonomiska villkoren förändras. Norrmännen vill gå från att ha betalat ha betalat två tredjedelar av de kostnader som inte täcks av biljettintäkter till bara en tredjedel. Och Region Värmland, som äger Värmlandstrafik, är inte beredd att stå för merkostnaderna.

Norrmännen hävdar i stället att stoppet för Kongsvingertrafiken beror på att det numera är för trängt på spåren. Värmlandstrafiks tåg får inte plats.

Samtal pågår

Men samtidigt förs det samtal mellan parterna om andra trafikupplägg.

Ett alternativ skulle kunna vara att SJ:s snabbtåg, som börjar köra till Oslo nu på måndag, skulle kunna göra uppehåll i Kongsvinger från tidtabellsskiftet i december. Värmlandstrafiks biljetter skulle då kunna gälla till Kongsvinger samtidigt som de resenärer som vill åka längre kan köpa fortsatt biljett till Oslo.

Ett annat alternativ skulle kunna vara att Tågkompaniet, som bemannar Värmlandstrafiks tåg, skulle kunna köra skulle kunna köra till både Kongsvinger och Oslo med Värmlandstrafiks tågsätt men på kommersiella villkor utan några skattefinansierade subventioner. Men det skulle i så fall inte kunna gälla förrän tidigast från någon gång under 2016.

Per Sidetun, tågchef inom Värmlandstrafik, bekräftar att det förs samtal i de här riktningarna. Men han betonar att ingenting är klart.

Värmlandstrafik har under ganska många kört tåg över gränsen till Norge. Just nu är Kongsvinger slutstation på norska sidan och dit gäller också Värmlandstrafiks pendlarplusbiljetter. Men i perioder har tågen vänt i Årnes och till och med Oslo.

Men ett par dagar före Lucia är det slut med denna gränsöverskridande trafik. Då vänder tågen redan i Charlottenberg, den sista stationen på den svenska sidan,

På Värmlandstrafik säger man att det beror på att de ekonomiska villkoren förändras. Norrmännen vill gå från att ha betalat ha betalat två tredjedelar av de kostnader som inte täcks av biljettintäkter till bara en tredjedel. Och Region Värmland, som äger Värmlandstrafik, är inte beredd att stå för merkostnaderna.

Norrmännen hävdar i stället att stoppet för Kongsvingertrafiken beror på att det numera är för trängt på spåren. Värmlandstrafiks tåg får inte plats.

Samtal pågår

Men samtidigt förs det samtal mellan parterna om andra trafikupplägg.

Ett alternativ skulle kunna vara att SJ:s snabbtåg, som börjar köra till Oslo nu på måndag, skulle kunna göra uppehåll i Kongsvinger från tidtabellsskiftet i december. Värmlandstrafiks biljetter skulle då kunna gälla till Kongsvinger samtidigt som de resenärer som vill åka längre kan köpa fortsatt biljett till Oslo.

Ett annat alternativ skulle kunna vara att Tågkompaniet, som bemannar Värmlandstrafiks tåg, skulle kunna köra skulle kunna köra till både Kongsvinger och Oslo med Värmlandstrafiks tågsätt men på kommersiella villkor utan några skattefinansierade subventioner. Men det skulle i så fall inte kunna gälla förrän tidigast från någon gång under 2016.

Per Sidetun, tågchef inom Värmlandstrafik, bekräftar att det förs samtal i de här riktningarna. Men han betonar att ingenting är klart.