2015-08-03 17:09

2015-08-03 17:09

Kritik för dålig vård

SJUKVÅRD: Nyfött barn levde bara några timmar

För ett par år sedan avled ett nyfött barn efter bara några timmar i livet. Den tragiska händelsen har nu lett till en tydlig kritik från tillsynsmyndighetens sida.

NWT skrev om händelsen när föräldrarna hade anmält den till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, men även landstinget har bett att få den granskad.

Barnets mor hade en gång tidigare blivit förlöst med kejsarsnitt och bad att få bli det även den här gången men övertalades att försöka med vaginal förlossning. Föräldrarna ansåg att barnet skulle ha fått bättre chanser med kejsarsnitt. Landstingets egen utredning är också fokuserad på själva förlossningen.

IVO:s inspektörer noterar också att man inte övervägde kejsarsnitt men finner ändå att förlossningen handlagts på ett rimligt sätt. Däremot har man funnit stora brister i den vård barnet fick på Centralsjukhusets neonatalavdelning, ofta kallad barnintensiven.

Det brast i övervakningen. Barnet avled på grund av inre blödningar som man hade kunnat motverka men detta hade man ingen kontroll på. Några egentliga motåtgärder sattes inte in förrän det var för sent.

NWT skrev om händelsen när föräldrarna hade anmält den till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, men även landstinget har bett att få den granskad.

Barnets mor hade en gång tidigare blivit förlöst med kejsarsnitt och bad att få bli det även den här gången men övertalades att försöka med vaginal förlossning. Föräldrarna ansåg att barnet skulle ha fått bättre chanser med kejsarsnitt. Landstingets egen utredning är också fokuserad på själva förlossningen.

IVO:s inspektörer noterar också att man inte övervägde kejsarsnitt men finner ändå att förlossningen handlagts på ett rimligt sätt. Däremot har man funnit stora brister i den vård barnet fick på Centralsjukhusets neonatalavdelning, ofta kallad barnintensiven.

Det brast i övervakningen. Barnet avled på grund av inre blödningar som man hade kunnat motverka men detta hade man ingen kontroll på. Några egentliga motåtgärder sattes inte in förrän det var för sent.