2015-07-29 18:25

2015-07-29 18:25

Stressigt sommarläge för länets vårdcentraler

VÄRMLAND: Halv styrka – helsjuka värmlänningar

Personalstyrkan är halverad – men vi är lika sjuka som vanligt.
Då blir det mycket att göra på vårdcentralerna. Räkna med att vänta om du har en småkrämpa.

Kerstin Karlsson är tjänstgörande verksamhetschef för vårdcentralerna i Värmland.

– Det är klart att det blir ansträngt när besöksbehovet är lika stort trots att vi är hälften så många som jobbar, säger hon.

Bara akut

Nyckelordet i sådana lägen blir som alltid ”prioritering”:

– På sommaren måste vi koncentrera oss på den akuta verksamheten: sådant som kräver vård samma dag eller inom en vecka, säger hon.

Redan förra året var det svårt för landstinget att få hyrläkare.

Svårt hitta läkare

I år har det varit ännu svårare, säger Kerstin Karlsson.

Ändå har de flesta vårdcentraler läkare på sina mottagningar:

– Det är nog någon enstaka som enbart har sköterskemottagning, men de samarbetar i så fall med en vårdcentral där det finns läkare.

Vem kan då räkna med att snabbt få tid på en vårdcentral så här på sommaren?

– Om du till exempel har en kronisk sjukdom som du vanligtvis går på vårdcentral för och den blir akut försämrad, säger Kerstin Karlsson.

Sårskador och olika infektioner, feber som inte ger med sig eller kanske fästingbett där du misstänker att du smittats av borrelia – då kan du också få en tid snabbt.

Liksom om du drabbats av en akut krisreaktion och behöver samtalsstöd, till exempel på grund av en anhörigs död eller en skilsmässa.

– En tillfällig krisreaktion som du inte kan klara själv, men som inte är psykisk sjukdom, säger Kerstin Karlsson.

Till akuten

Men en vanlig sommarförkylning – nja:

– Då är det egenvård som gäller. Stanna hemma och ta hand om dig!

Men om du blir riktigt akut sjuk, till exempel drabbas av misstänkt hjärtinfarkt, eller fraktur, får andningssvårigheter, större sårskador eller allvarliga allergiska reaktioner:

– Då ska du ju ringa ambulans och åka till akuten, säger Kerstin Karlsson.

Kerstin Karlsson är tjänstgörande verksamhetschef för vårdcentralerna i Värmland.

– Det är klart att det blir ansträngt när besöksbehovet är lika stort trots att vi är hälften så många som jobbar, säger hon.

Bara akut

Nyckelordet i sådana lägen blir som alltid ”prioritering”:

– På sommaren måste vi koncentrera oss på den akuta verksamheten: sådant som kräver vård samma dag eller inom en vecka, säger hon.

Redan förra året var det svårt för landstinget att få hyrläkare.

Svårt hitta läkare

I år har det varit ännu svårare, säger Kerstin Karlsson.

Ändå har de flesta vårdcentraler läkare på sina mottagningar:

– Det är nog någon enstaka som enbart har sköterskemottagning, men de samarbetar i så fall med en vårdcentral där det finns läkare.

Vem kan då räkna med att snabbt få tid på en vårdcentral så här på sommaren?

– Om du till exempel har en kronisk sjukdom som du vanligtvis går på vårdcentral för och den blir akut försämrad, säger Kerstin Karlsson.

Sårskador och olika infektioner, feber som inte ger med sig eller kanske fästingbett där du misstänker att du smittats av borrelia – då kan du också få en tid snabbt.

Liksom om du drabbats av en akut krisreaktion och behöver samtalsstöd, till exempel på grund av en anhörigs död eller en skilsmässa.

– En tillfällig krisreaktion som du inte kan klara själv, men som inte är psykisk sjukdom, säger Kerstin Karlsson.

Till akuten

Men en vanlig sommarförkylning – nja:

– Då är det egenvård som gäller. Stanna hemma och ta hand om dig!

Men om du blir riktigt akut sjuk, till exempel drabbas av misstänkt hjärtinfarkt, eller fraktur, får andningssvårigheter, större sårskador eller allvarliga allergiska reaktioner:

– Då ska du ju ringa ambulans och åka till akuten, säger Kerstin Karlsson.