2015-07-28 06:00

2015-07-28 11:36

Här finns hjälp att få för beroendet

VÄRMLAND. SYSTEMBOLAGETS FÖRSÄLJNING ÖKAR UNDER SOMMARMÅNADERNA

Under semestern dricker svenskarna mer. För många tar semesterdrickandet slut när semestern är slut. Men i värsta fall leder semest-er­drickandet till beroende eller missbruk.

Märker man att drickandet påverkar en själv och ens omgivning negativt finns det hjälp att få.

– På vårdcentralen samarbetar vi med kommunen och har ett gemensamt program för personer med beroende- och missbruksproblem, berättar Mia Mossberg, verksamhetschef för vårdcentralerna i Arvika, Eda, Grums, Säffle och Årjäng.

Från kommunens sida arbetar man med en öppenvårdsverksamhet med olika behandlingstyper.

– På vuxenavdelningen erbjuder vi stöd och hjälp till folk med missbruksproblem och till deras anhöriga. Vi bistår även med rådgivning, information och konsultation, berättar Ulf Meyer som är enhetschef på Karlstads Kommun.

Beroendecentrum

Till Beroendecentrum i Värmland kommer personer som har behov av abstinensbehandling. Det är ett HVB-hem med psykiatrisk öppenvårdmottagning.

– Behandlingen är helt frivillig och vi kan inte tvinga någon. Vi jobbar med dem som har ett kraftigt missbruk. Dels samtalar vi med dem men vi ägnar oss även åt friskvård som promenader och massage, säger Helena Norlin som är avdelningschef på Beroendecentrum i Värmland.

– Alla får ett eget rum, men de äter mat i matsalen ihop. Vi försöker jobba på att de får en normal dygnsrytm och regelbundenhet.

Efter behandlingen

– Varje dag har vi motiverande samtal och det finns alltid personal på plats. På så vis finns det alltid någon att prata med, säger Helena Norlin och fortsätter:

– Vanligtvis varar abstinensbehandlingen i tre veckor. Vi är väldigt noga under den tiden att arbeta med återfallsprevention. När abstinensbehandlingen är avslutad är det kommunerna som planerar och avgör hur de ska gå vidare, berättar Helena Norlin.

Man kan även söka hjälp hos medlemsföreningar som Verandi, Fria sällskapet länkarna, Futurum-Länkarna, RIA och IOGT-NTO. Det finns även självhjälpsgrupper som AA.

Märker man att drickandet påverkar en själv och ens omgivning negativt finns det hjälp att få.

– På vårdcentralen samarbetar vi med kommunen och har ett gemensamt program för personer med beroende- och missbruksproblem, berättar Mia Mossberg, verksamhetschef för vårdcentralerna i Arvika, Eda, Grums, Säffle och Årjäng.

Från kommunens sida arbetar man med en öppenvårdsverksamhet med olika behandlingstyper.

– På vuxenavdelningen erbjuder vi stöd och hjälp till folk med missbruksproblem och till deras anhöriga. Vi bistår även med rådgivning, information och konsultation, berättar Ulf Meyer som är enhetschef på Karlstads Kommun.

Beroendecentrum

Till Beroendecentrum i Värmland kommer personer som har behov av abstinensbehandling. Det är ett HVB-hem med psykiatrisk öppenvårdmottagning.

– Behandlingen är helt frivillig och vi kan inte tvinga någon. Vi jobbar med dem som har ett kraftigt missbruk. Dels samtalar vi med dem men vi ägnar oss även åt friskvård som promenader och massage, säger Helena Norlin som är avdelningschef på Beroendecentrum i Värmland.

– Alla får ett eget rum, men de äter mat i matsalen ihop. Vi försöker jobba på att de får en normal dygnsrytm och regelbundenhet.

Efter behandlingen

– Varje dag har vi motiverande samtal och det finns alltid personal på plats. På så vis finns det alltid någon att prata med, säger Helena Norlin och fortsätter:

– Vanligtvis varar abstinensbehandlingen i tre veckor. Vi är väldigt noga under den tiden att arbeta med återfallsprevention. När abstinensbehandlingen är avslutad är det kommunerna som planerar och avgör hur de ska gå vidare, berättar Helena Norlin.

Man kan även söka hjälp hos medlemsföreningar som Verandi, Fria sällskapet länkarna, Futurum-Länkarna, RIA och IOGT-NTO. Det finns även självhjälpsgrupper som AA.

  • Lotten Rönqvist