2015-07-25 06:00

2015-07-26 08:40

Sommarstökiga grannar

STÖK: Oljud hindrar nattsömnen

Fest på balkonger, musik, skrål och skratt. Sommarnätter kan vara härliga för semesterfiraren som vill vara vaken länge, men för den som vill sova ostört är sommaren den värsta tiden på året.

Mer än var fjärde person störs mer av oljud på sommaren än under övriga året, och en halv miljon svenskar kan inte sova med fönstret öppet på grund av störande oljud. Det visar en undersökning som Hem & hyra låtit opinionsinstitutet Skop utföra bland landets hyresgäster.

Svårt att sova

28 procent av de tillfrågade i undersökningen kan inte sova med fönstret eller balkongdörren öppen, och det absolut vanligaste skälet är oljud från trafik eller grannar.

– Det är semestertider, man vistas hemma och vill helt enkelt ta det lite lugnare. Då tolererar man inte lika mycket. Dessutom har fler fest under sommaren, säger Rahima Ortac, jurist på Hyresgästföreningen.

Störande

Skrålande och pumpande musik hör till de vanligaste klagomålen som Hyresgästföreningen får in, men många tycker också att det är störande när grannen röker eller grillar på balkongen.

– Rökning är okej. Enligt hyreslagen ser man inte det som en störning.

När det kommer till grillning är det andra regler. Där bestämmer hyresvärden vad som gäller.

– Varje hyresvärd kan ha ordningsföreskrifter och där har man ofta sagt att man inte får grilla på balkongen, säger Rahima Ortac.

Störa när som helst

Många har bilden av att efter klockan 22:00 ska det vara tyst och i övrigt kan man vara hur högljudd som helst. Riktigt så är det inte.

– Du kan egentligen störa när som helst på dygnet. Om du spelar väldigt hög musik klockan 10 på dagen så kan det fortfarande upplevas som en störning, men man tolererar mer under dagen.

Vad gäller nattsömnen har man rätt att ställa krav, men inom rimliga gränser.

– Det är en lyx att kunna sova med fönstret öppet och inte höra någonting, men man kan inte ställa det kravet, säger Rahima Ortac.

Håller inte med

Bostadsbolaget KBAB upplever dock ingen särskild problematik med grannosämja på sommaren.

– Nej, det är samma inflöde hela året, säger Mikael Linderholm på KBAB.

Klagomål kring fester och stök ökar inte heller, uppger han.

– Inte som vi får in i alla fall, och vår trygghetsjour rycker inte ut oftare.

Mer än var fjärde person störs mer av oljud på sommaren än under övriga året, och en halv miljon svenskar kan inte sova med fönstret öppet på grund av störande oljud. Det visar en undersökning som Hem & hyra låtit opinionsinstitutet Skop utföra bland landets hyresgäster.

Svårt att sova

28 procent av de tillfrågade i undersökningen kan inte sova med fönstret eller balkongdörren öppen, och det absolut vanligaste skälet är oljud från trafik eller grannar.

– Det är semestertider, man vistas hemma och vill helt enkelt ta det lite lugnare. Då tolererar man inte lika mycket. Dessutom har fler fest under sommaren, säger Rahima Ortac, jurist på Hyresgästföreningen.

Störande

Skrålande och pumpande musik hör till de vanligaste klagomålen som Hyresgästföreningen får in, men många tycker också att det är störande när grannen röker eller grillar på balkongen.

– Rökning är okej. Enligt hyreslagen ser man inte det som en störning.

När det kommer till grillning är det andra regler. Där bestämmer hyresvärden vad som gäller.

– Varje hyresvärd kan ha ordningsföreskrifter och där har man ofta sagt att man inte får grilla på balkongen, säger Rahima Ortac.

Störa när som helst

Många har bilden av att efter klockan 22:00 ska det vara tyst och i övrigt kan man vara hur högljudd som helst. Riktigt så är det inte.

– Du kan egentligen störa när som helst på dygnet. Om du spelar väldigt hög musik klockan 10 på dagen så kan det fortfarande upplevas som en störning, men man tolererar mer under dagen.

Vad gäller nattsömnen har man rätt att ställa krav, men inom rimliga gränser.

– Det är en lyx att kunna sova med fönstret öppet och inte höra någonting, men man kan inte ställa det kravet, säger Rahima Ortac.

Håller inte med

Bostadsbolaget KBAB upplever dock ingen särskild problematik med grannosämja på sommaren.

– Nej, det är samma inflöde hela året, säger Mikael Linderholm på KBAB.

Klagomål kring fester och stök ökar inte heller, uppger han.

– Inte som vi får in i alla fall, och vår trygghetsjour rycker inte ut oftare.

Fakta om störningar

Socialstyrelsen anser att ljudnivåer över 45 decibel klassas som störande. På natten ska man dock inte behöva uthärda ljud över 30 decibel.

Olika bostadsföreningar har olika regler. Kolla vad som gäller med din hyresvärd!

Allra mest störs vi av trafik. Näst mest av grannar.

Familjer med barn under sju år störs mest. Personer som fyllt 70 uthärdar oljud bäst.

Källa: Hyresgästföreningen