2015-07-20 21:00

2015-07-20 21:00

Godkända bad kan vara förorenade

MILJÖ (TT): Flera Värmländska badplatser ligger vid riskområden

Flera hundra av Sveriges största badplatser kan ha förorenat vatten. Minst 200 officiella bad ligger i närheten av platser som pekats ut som riskområden på grund av gamla föroreningar och miljögifter, enligt en granskning som SVT Nyheter gjort.

De prover som kommunerna tar på vattenkvaliteten vid badplatser mäter oftast bara bakteriehalten i vattnet och visar inte om där finns exempelvis tungmetaller.

– Nej, det är bara baserat på mikrobiologiska bakterier, inget annat, säger Annelie Carlander på Folkhälsomyndigheten till SVT.

Experter som SVT pratat med menar att det troligtvis inte är farligt att bada i de förorenade områdena så länge gifterna ligger kvar på botten och om man badar vid ytan. Men om bottensedimentet rörs upp av båtar eller vågor kan människor exponeras för gifterna.

Scaniabadet i Malmö ligger nära ett område med gamla föroreningar. Här har man hittat höga halter av krom, koppar, zink och aromater.

Ingen fara i Grums

En av de värmländska badplatserna som finns med på listan är Grumsfjorden.

– För det första är den här undersökningen från 2009 och vi har bedömt att det är en liten risk att någon överhuvudtaget badar precis utanför Gamla slottsbrons träsliperi där föroreningarna finns. Vi hänvisar till badplatsen några meter bort, där är det ingen fara, säger Rikard Ulander, miljöhälsoskyddsinspektör på Grums kommun.

De prover som kommunerna tar på vattenkvaliteten vid badplatser mäter oftast bara bakteriehalten i vattnet och visar inte om där finns exempelvis tungmetaller.

– Nej, det är bara baserat på mikrobiologiska bakterier, inget annat, säger Annelie Carlander på Folkhälsomyndigheten till SVT.

Experter som SVT pratat med menar att det troligtvis inte är farligt att bada i de förorenade områdena så länge gifterna ligger kvar på botten och om man badar vid ytan. Men om bottensedimentet rörs upp av båtar eller vågor kan människor exponeras för gifterna.

Scaniabadet i Malmö ligger nära ett område med gamla föroreningar. Här har man hittat höga halter av krom, koppar, zink och aromater.

Ingen fara i Grums

En av de värmländska badplatserna som finns med på listan är Grumsfjorden.

– För det första är den här undersökningen från 2009 och vi har bedömt att det är en liten risk att någon överhuvudtaget badar precis utanför Gamla slottsbrons träsliperi där föroreningarna finns. Vi hänvisar till badplatsen några meter bort, där är det ingen fara, säger Rikard Ulander, miljöhälsoskyddsinspektör på Grums kommun.

Riskområden

Badplatser i Värmland som ligger i närheten av förorenade platser:

Grumsfjorden (Grums)

Orrleken (Karlstad)

Örsholmstjärn (Karlstad)

Munkeberg (Filipstad)

Granningebadet (Molkom)

Värmeln (Edane)

Kollsberg (Torsby)


Källa: SVT Nyheter