2015-07-18 06:00

2015-07-19 12:23

Kommuner måste ta emot de ensamkommande

VÄRMLAND: Allt fler barn söker asyl på egen hand

Högt tryck. Rekordmånga ensamkommande barn och ungdomar har i år kommit till Sverige för att söka asyl. Fram till juli i år har antalet stigit med hundra procent jämfört med samma period i fjol och nu räcker kommunernas platser inte till.

Många barn kommer själva till Sverige för att söka asyl just nu. Hittills i år har 5 500 barn kommit, en dubblering jämfört med samma period förra året, som i sig var en ökning med över 80 procent sedan 2013.

– Det är världsläget som gör att det kommer så många just nu. FN:s flyktingorgan uppskattar att 60 miljoner människor i dag är på flykt undan krig och förföljelse, säger Pierre Karatzian, presskommunikatör på Migrationsverket.

Till skillnad från vuxna asylsökande så är det inte Migrationsverket utan kommunerna som ansvarar för att ta emot ensamma barn och placera dem i ett boende. Om barnet saknar släktingar placeras de i familjehem eller på ett så kallat HVB-hem. För varje barn utses också en god man som kan agera i föräldrarnas ställe.

Migrationsverket har sedan förra årsskiftet avtal med alla Sveriges kommuner om mottagande. Men med den kraftiga ökningen överskrider prognoserna och platserna räcker inte till. Därför gick Migrationsverket i veckan ut och deklarerade att man nu kommer att tvångsanvisa barn till kommunerna.

I Värmland har alla kommuner tagit emot barn och i dagsläget är alla platser fulla.

– Jag kan inte i dag säga vad det här innebär för vårt län, det är så nytt, säger Robert Andrén, länsråd på Länsstyrelsen som har till uppgift att samordna platserna med kommunerna.

– Länsstyrelsen har jobbat nära kommunerna och generellt sett har de flesta gjort ett stort jobb. Men några kommuner sticker fortfarande ut och tar inte emot så många som de borde enligt de siffror vi får. Hammarö är ett exempel.

Nästa fredag kommer Migrationsverkets nya prognos som ska gälla fram till 2019. Man har redan flaggat för en stor uppskrivning av antalet barn som väntas komma till Sverige de närmsta åren.

 

Moa Blomgren
054-199000
moa.blomgren@nwt.se

Många barn kommer själva till Sverige för att söka asyl just nu. Hittills i år har 5 500 barn kommit, en dubblering jämfört med samma period förra året, som i sig var en ökning med över 80 procent sedan 2013.

– Det är världsläget som gör att det kommer så många just nu. FN:s flyktingorgan uppskattar att 60 miljoner människor i dag är på flykt undan krig och förföljelse, säger Pierre Karatzian, presskommunikatör på Migrationsverket.

Till skillnad från vuxna asylsökande så är det inte Migrationsverket utan kommunerna som ansvarar för att ta emot ensamma barn och placera dem i ett boende. Om barnet saknar släktingar placeras de i familjehem eller på ett så kallat HVB-hem. För varje barn utses också en god man som kan agera i föräldrarnas ställe.

Migrationsverket har sedan förra årsskiftet avtal med alla Sveriges kommuner om mottagande. Men med den kraftiga ökningen överskrider prognoserna och platserna räcker inte till. Därför gick Migrationsverket i veckan ut och deklarerade att man nu kommer att tvångsanvisa barn till kommunerna.

I Värmland har alla kommuner tagit emot barn och i dagsläget är alla platser fulla.

– Jag kan inte i dag säga vad det här innebär för vårt län, det är så nytt, säger Robert Andrén, länsråd på Länsstyrelsen som har till uppgift att samordna platserna med kommunerna.

– Länsstyrelsen har jobbat nära kommunerna och generellt sett har de flesta gjort ett stort jobb. Men några kommuner sticker fortfarande ut och tar inte emot så många som de borde enligt de siffror vi får. Hammarö är ett exempel.

Nästa fredag kommer Migrationsverkets nya prognos som ska gälla fram till 2019. Man har redan flaggat för en stor uppskrivning av antalet barn som väntas komma till Sverige de närmsta åren.

 

Moa Blomgren
054-199000
moa.blomgren@nwt.se

Ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som sökt asyl utan någon legal vårdnadshavare.

Ungefär 15 procent av de ensamkommande är flickor.

Flest barn flyr själva från Afghanistan, många kommer också från Somalia, Eritrea och Syrien.

Cirka 87 procent av de ensamkommande barnen som får sin asylansökan prövad i Sverige får uppehållstillstånd.

Källa: Migrationsverket