2015-07-16 06:00

2015-07-16 14:24

Rapportera grodan i paddan

VÄRMLAND: Enligt kampanjens första rapport har få groddjur rapporterats i Värmland

Har du sett en groda, padda eller vattensalamander? Då vill naturskyddsföreningen veta det.
Alla groddjur i Sverige är fridlysta och nu ska de kartläggas för att deras livsmiljöer ska kunna skyddas.

Alla groddjur i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen, fem är rödlistade och fyra är hotade. De som finns i Värmland är vanlig groda, vanlig padda, åkergroda och liten och stor vattensalamander. Ingen av de värmländska groddjuren hör till de rödlistade.

– Grejen är att groddjur är globalt hotade. Dels på grund av att det har börjat spridas grodsjukdomar men framför allt för att vi människor förstör deras livsmiljö, säger Isak Isaksson, sakkunnig inom naturvård på Naturskyddsföreningen.

Lekvandringar

Naturskyddsföreningen startade förra året en kampanj tillsammans med Artdatabanken som kallas Grodans år. Syftet är att kartlägga de svenska groddjuren, få mer kunskap om dem och framför allt att bättre kunna skydda deras livsmiljöer. Ett stort hot mot grodor är vägar.

– De har speciella lekvandringar. I dagens samhälle måste de passera flera vägsträckor för att ta sig till lekvattnet. För att förhindra att de blir överkörda behövs det göras åtgärder.

Det är inte helt ovanligt att grodor och paddor blir överkörda. Åtgärderna kan vara att sätta upp varningsskyltar vid de vägar där mycket groddjur rör sig eller att bygga grodtunnlar. Men för att veta vart detta behövs behöver man veta vart grodorna rör sig.

För att rapportera in ett groddjur går man in på Naturskyddsföreningens hemsida eller skaffar appen Grodguiden. I appen finns det enkla steg för rapportering och även hjälpmedel för att ta reda på vilken sort groda det är man faktiskt har hittat.

Alla grodfynd

Alla sorters grodfynd vill de ha in, vare sig det är ägg, yngel eller vuxna individer, vanlig som ovanlig sort.

– Dels så har alla groddjur väldigt tunn hud vilket ger miljöindikatorer. Ser man förändringar bland grodbestånden kan man förstå att det är problem med miljön. Sen är det viktigt att ha bra material på utbredning även på vanliga arter, särskilt nu när grodsjukdomar kommer. Vi samarbetar med Artdatabanken och det är de som tar hand om fynden. Det är även de som sköter rödlistan så då är det viktigt att ha material.

Vill du veta hur de ser ut och hur de låter? Då kan du gå in på länken http://www.naturskyddsforeningen.se/kvack eller i appen Grodguiden och lära dig mer våra svenska groddjur.

 

Alla groddjur i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen, fem är rödlistade och fyra är hotade. De som finns i Värmland är vanlig groda, vanlig padda, åkergroda och liten och stor vattensalamander. Ingen av de värmländska groddjuren hör till de rödlistade.

– Grejen är att groddjur är globalt hotade. Dels på grund av att det har börjat spridas grodsjukdomar men framför allt för att vi människor förstör deras livsmiljö, säger Isak Isaksson, sakkunnig inom naturvård på Naturskyddsföreningen.

Lekvandringar

Naturskyddsföreningen startade förra året en kampanj tillsammans med Artdatabanken som kallas Grodans år. Syftet är att kartlägga de svenska groddjuren, få mer kunskap om dem och framför allt att bättre kunna skydda deras livsmiljöer. Ett stort hot mot grodor är vägar.

– De har speciella lekvandringar. I dagens samhälle måste de passera flera vägsträckor för att ta sig till lekvattnet. För att förhindra att de blir överkörda behövs det göras åtgärder.

Det är inte helt ovanligt att grodor och paddor blir överkörda. Åtgärderna kan vara att sätta upp varningsskyltar vid de vägar där mycket groddjur rör sig eller att bygga grodtunnlar. Men för att veta vart detta behövs behöver man veta vart grodorna rör sig.

För att rapportera in ett groddjur går man in på Naturskyddsföreningens hemsida eller skaffar appen Grodguiden. I appen finns det enkla steg för rapportering och även hjälpmedel för att ta reda på vilken sort groda det är man faktiskt har hittat.

Alla grodfynd

Alla sorters grodfynd vill de ha in, vare sig det är ägg, yngel eller vuxna individer, vanlig som ovanlig sort.

– Dels så har alla groddjur väldigt tunn hud vilket ger miljöindikatorer. Ser man förändringar bland grodbestånden kan man förstå att det är problem med miljön. Sen är det viktigt att ha bra material på utbredning även på vanliga arter, särskilt nu när grodsjukdomar kommer. Vi samarbetar med Artdatabanken och det är de som tar hand om fynden. Det är även de som sköter rödlistan så då är det viktigt att ha material.

Vill du veta hur de ser ut och hur de låter? Då kan du gå in på länken http://www.naturskyddsforeningen.se/kvack eller i appen Grodguiden och lära dig mer våra svenska groddjur.

 

Svenska groddjur

Större vattensalamander

Mindre vattensalamander

Klockgroda

Lökgroda

Lövgroda

Vanlig padda

Strandpadda (stinkpadda)

Grönfläckig padda

Långbensgroda

Vanlig groda

Åkergroda

Ätlig groda

Gölgroda

Källa: Naturskyddsföreningen