2015-07-09 15:26

2015-07-10 11:24

Fler obehöriga än någonsin

VÄRMLAND: Erbjuds gå introduktionsprogram

Den slutliga antagningen till gymnasiet är nu klar.
Siffrorna visar att fler än någonsin är obehöriga till sina val.
Och byggprogrammet tappar i popularitet.

– Det är det procentuellt sett, för det är mindre årskullar nu, säger Carin Hedengård, gymnasiechef i Arvika, som även sitter i gymnasiesamverkan i Värmland.

I år är antalet obehöriga sökande i Värmland 14,94 procent, att jämföra med 12,81 procent 2013. Ingen kommun sticker ut med fler obehöriga, utan det är jämt över hela länet.

De elever som inte är behöriga till ett nationellt program erbjuds att gå på introduktionsprogrammen i de olika kommunerna.

– Det finns flera olika inriktningar, bland annat Individuellt alternativ, Språkintroduktion och Yrkesintroduktion. Om man går på Introduktionsprogrammet kan man läsa de ämnen man inte har betyg i sedan grundskolan.

Hur många är det som tackar ja till erbjudandet?

– Det är få som säger ”nej, jag vill inte gå”, inte ens en handfull, säger Carin Hedengård.

– Men för dem har vi det kommunala aktivitetsansvaret där ungdomar mellan 16 och 20 år erbjuds utbildning eller praktik.

Anpassat

Totalt har 2 776 årskurs 9-elever från Värmlands län och Åmåls kommun sökt de 247 program som erbjöds. Därtill har även runt 400 elever från kommuner utanför länet funnit intresse i de värmländska programmen. Men flera program har fått såpass få sökande att de inte kommer starta (se faktarutan).

– I Arvika fyller vi våra program bra. Politikerna här har varit noga med att se över den preliminära sökbilden och sedan anpassa antalet platser.

– Anpassningen har pågått under hela den period då vi har haft färre elever som sökt.

Trots detta kommer två program i kommunen inte startas i höst, Barn- och fritidsprogrammet (Taserudsgymnasiet) och Estetiska programmet Bild och formgivning (Solbergagymnasiet). Detta på grund av för få sökande i februari.

Populärt

Bland de kommunala skolorna är Ekonomiprogrammet (256 sökande) samt Vård- och omsorgsprogrammet (154 sökande) de som ökat mest i antal sökande.

Carin Hedengård tror att det kan vara informationen om bristen på personal inom vården som nått eleverna.

– I Arvika är man garanterad jobb efter utbildningen, och en första anställning är aldrig fel att få.

Stabilt söktryck har det varit till Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet.

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett av de program som har tappat i antal sökande.

– Det är en dramatisk förändring. Min högst personliga teori är att det beror på att man i gymnasiereformen 2011 gjorde så att programmet inte blev universitetsförberedande. Då går man teknik istället för att kunna läsa vidare på universitet, säger Carin Hedengård.

Även det estetiska programmet tappar i popularitet, det gäller såväl kommunala som friskolor.

I gymnasiesamverkan i Värmland sitter också Fredric Norlin (skolchef, Kristinehamn) och Irene Lennemyr Winkler (gymnasiedirektör, Karlstad).
 

RÄTTELSE: I en tidigare version av faktarutan till denna artikel fanns en uppgift om att samhällsprogrammet vid Fria läroverken i Karlstad inte kommer startas i höst, men det programmet kommer att finnas säger Richard Johansson, lärare och marknadskoordinator vid skolan.

– Vi har fler sökande än någonsin, och vi kommer ha fler elever i höst än vi släppte ut i år.

Så antagna till samhällsprogrammet kan pusta ut, utbildningen kommer alltså att genomföras. NWT beklagar den felaktiga uppgiften.

– Det är det procentuellt sett, för det är mindre årskullar nu, säger Carin Hedengård, gymnasiechef i Arvika, som även sitter i gymnasiesamverkan i Värmland.

I år är antalet obehöriga sökande i Värmland 14,94 procent, att jämföra med 12,81 procent 2013. Ingen kommun sticker ut med fler obehöriga, utan det är jämt över hela länet.

De elever som inte är behöriga till ett nationellt program erbjuds att gå på introduktionsprogrammen i de olika kommunerna.

– Det finns flera olika inriktningar, bland annat Individuellt alternativ, Språkintroduktion och Yrkesintroduktion. Om man går på Introduktionsprogrammet kan man läsa de ämnen man inte har betyg i sedan grundskolan.

Hur många är det som tackar ja till erbjudandet?

– Det är få som säger ”nej, jag vill inte gå”, inte ens en handfull, säger Carin Hedengård.

– Men för dem har vi det kommunala aktivitetsansvaret där ungdomar mellan 16 och 20 år erbjuds utbildning eller praktik.

Anpassat

Totalt har 2 776 årskurs 9-elever från Värmlands län och Åmåls kommun sökt de 247 program som erbjöds. Därtill har även runt 400 elever från kommuner utanför länet funnit intresse i de värmländska programmen. Men flera program har fått såpass få sökande att de inte kommer starta (se faktarutan).

– I Arvika fyller vi våra program bra. Politikerna här har varit noga med att se över den preliminära sökbilden och sedan anpassa antalet platser.

– Anpassningen har pågått under hela den period då vi har haft färre elever som sökt.

Trots detta kommer två program i kommunen inte startas i höst, Barn- och fritidsprogrammet (Taserudsgymnasiet) och Estetiska programmet Bild och formgivning (Solbergagymnasiet). Detta på grund av för få sökande i februari.

Populärt

Bland de kommunala skolorna är Ekonomiprogrammet (256 sökande) samt Vård- och omsorgsprogrammet (154 sökande) de som ökat mest i antal sökande.

Carin Hedengård tror att det kan vara informationen om bristen på personal inom vården som nått eleverna.

– I Arvika är man garanterad jobb efter utbildningen, och en första anställning är aldrig fel att få.

Stabilt söktryck har det varit till Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet.

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett av de program som har tappat i antal sökande.

– Det är en dramatisk förändring. Min högst personliga teori är att det beror på att man i gymnasiereformen 2011 gjorde så att programmet inte blev universitetsförberedande. Då går man teknik istället för att kunna läsa vidare på universitet, säger Carin Hedengård.

Även det estetiska programmet tappar i popularitet, det gäller såväl kommunala som friskolor.

I gymnasiesamverkan i Värmland sitter också Fredric Norlin (skolchef, Kristinehamn) och Irene Lennemyr Winkler (gymnasiedirektör, Karlstad).
 

RÄTTELSE: I en tidigare version av faktarutan till denna artikel fanns en uppgift om att samhällsprogrammet vid Fria läroverken i Karlstad inte kommer startas i höst, men det programmet kommer att finnas säger Richard Johansson, lärare och marknadskoordinator vid skolan.

– Vi har fler sökande än någonsin, och vi kommer ha fler elever i höst än vi släppte ut i år.

Så antagna till samhällsprogrammet kan pusta ut, utbildningen kommer alltså att genomföras. NWT beklagar den felaktiga uppgiften.

Dessa program startar ej

Förutom de som nämns i texten är det följande:

Filipstad

Industritekniska programmet

Hagfors

Älvstrandsgymnasiet

Industritekniska programmet

Teknikprogrammet

Karlstad

Fria läroverken

Hantverksprogrammet Florist

Tingvallagymnasiet

Hotell- och turismprogrammet – Hotell och konferens – lärling

Hotell- och turismprogrammet – Turism och resor – lärling

Vård- och omsorgsprogrammet – lärling

Kristinehamn

Brogårdsgymnasiet

Estetiska programmet Bild och formgivning

Estetiska programmet Estetik och media

Torsby

Stjerneskolan

Handelsprogrammet

Årjängs Gymnasieskola

Fordons- och transportprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Sunne praktiska startar ej utbildning.

Ingen antagning har skett till något av Plusgymnasiet i Karlstads program för årskurs ett.

Källa: http://gyansokan.se