2015-07-07 06:00

2015-07-07 06:00

Ökat våld mot kvinnor på sommaren

VÄRMLAND: Mer våld mot kvinnor i relationer under semestern

Värmlands kvinnojourer märker ett ökat tryck på telefonerna på sommaren. I länet fick polisen under sommaren förra året in runt en femtedel fler anmälningar än i genomsnitt under året.

– Under sommaren är det flest samtal. Så har det sett ut sedan väldigt lång tid tillbaka, säger en anställd på Alla Kvinnors Hus i Karlstad.

Statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att anmälningarna om kvinnomisshandel där offret kände utövaren, var som högst i Värmland under juli, augusti och september förra året. Det är en ökning med cirka 20 procent i månaden, jämfört med resten av året. Under juni är anmälningarna inte lika många.

Står ut för barnens skull

På Alla kvinnors hus i Karlstad märker personalen att många vill ha stödsamtal på sommaren:

– Är det som nu, med fint väder, så försöker många härda ut. Stödsamtalen blir då viktiga, som en livlina. Sen mot sensommaren och hösten är det fler som vill ha hjälp med annat, att anmäla bland annat.

Även på kvinnojouren Clara i Årjäng märker personalen av ett ökat tryck fram mot slutet av sommaren, den tid då flest också anmäler till polisen:

– Våldet tar ju inte paus, men under ledigheten har man ofta hållit ihop det för barnens skull.

Ökat antal anmälningar

Förra året anmälde 540 kvinnor i Värmland att de blivit slagna av någon de kände, de flesta av dem var i nära relation med den som anmälan gällde. Det är en ökning med 20 procent sedan året innan, då 446 anmälningar kom in. Att många har det extra hemskt under sommaren kan ha många olika orsaker, säger personalen på Alla kvinnors hus i Karlstad:

– Det kan vara att man har planerat något som inte blir som man tänkt sig. Då blir det ofta blir bråk. Många kvinnor som ringer hit säger att de hoppades på att just denna sommar skulle bli bättre, när de skulle vara lediga ihop med sin partner.

Alkoholen ställer till det

Även den jourpersonal på kvinnojouren i Sunne som NWT pratar med tycker att det är svårt att peka ut exakt vad den ökande misshandeln beror på:

– Jag vet inte, det är ju många faktorer som spelar in. Jag tror nog för min egen del att det ökade intaget av alkohol har mycket med det hela att göra. Det ställer till det för många.

Alla kvinnojourer i Värmland har öppet under sommaren, en del dock med minskade öppettider på grund av personalens semester.

– Under sommaren är det flest samtal. Så har det sett ut sedan väldigt lång tid tillbaka, säger en anställd på Alla Kvinnors Hus i Karlstad.

Statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att anmälningarna om kvinnomisshandel där offret kände utövaren, var som högst i Värmland under juli, augusti och september förra året. Det är en ökning med cirka 20 procent i månaden, jämfört med resten av året. Under juni är anmälningarna inte lika många.

Står ut för barnens skull

På Alla kvinnors hus i Karlstad märker personalen att många vill ha stödsamtal på sommaren:

– Är det som nu, med fint väder, så försöker många härda ut. Stödsamtalen blir då viktiga, som en livlina. Sen mot sensommaren och hösten är det fler som vill ha hjälp med annat, att anmäla bland annat.

Även på kvinnojouren Clara i Årjäng märker personalen av ett ökat tryck fram mot slutet av sommaren, den tid då flest också anmäler till polisen:

– Våldet tar ju inte paus, men under ledigheten har man ofta hållit ihop det för barnens skull.

Ökat antal anmälningar

Förra året anmälde 540 kvinnor i Värmland att de blivit slagna av någon de kände, de flesta av dem var i nära relation med den som anmälan gällde. Det är en ökning med 20 procent sedan året innan, då 446 anmälningar kom in. Att många har det extra hemskt under sommaren kan ha många olika orsaker, säger personalen på Alla kvinnors hus i Karlstad:

– Det kan vara att man har planerat något som inte blir som man tänkt sig. Då blir det ofta blir bråk. Många kvinnor som ringer hit säger att de hoppades på att just denna sommar skulle bli bättre, när de skulle vara lediga ihop med sin partner.

Alkoholen ställer till det

Även den jourpersonal på kvinnojouren i Sunne som NWT pratar med tycker att det är svårt att peka ut exakt vad den ökande misshandeln beror på:

– Jag vet inte, det är ju många faktorer som spelar in. Jag tror nog för min egen del att det ökade intaget av alkohol har mycket med det hela att göra. Det ställer till det för många.

Alla kvinnojourer i Värmland har öppet under sommaren, en del dock med minskade öppettider på grund av personalens semester.

Våld i nära relationer

Under juli - september 2014 var anmälningarna om kvinnomisshandel där offret kände förövaren, ca 20 procent fler än i genomsnitt under året i Värmland.

Under hela 2014 anmälde 540 kvinnor i Värmland de blivit slagna av någon de kände, 300 av dem var i nära relation. Under samma år anmälde 300 män att de blivit slagna av någon de kände, varav 60 av dem var i nära relation.

Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Brotten kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Ofta rör det sig om upprepat våld under en längre tid. Mörkertalet är dock stort, vart fjärde till femte fall uppskattas anmälas. När det gäller brott i homosexuella relationer är mörkertalet ännu större.

Källa: Brå och Polisen