2015-07-06 19:39

2015-07-06 22:50

Regeringen slår ett slag för biometanolen

BIOBRÄNSLE

Från och med nästa år befrias tallolja och biometanol från energiskatt.

Sverige har satsat relativt lite på biometanol som biobränsle, trots att studier visar att metanol från skogen ger högst energiutbyte - fram tills nu.

I regeringens lagrådsremiss angående biodrivmedelsbeskattning framgår nämligen att regeringen befriar tallolja och biometanol helt från energiskatt oberoende av inblandningsgrad, från 1 januari 2016.

Vidare befrias alla biodrivmedel generellt från koldioxidskatt.

Samtidigt höjs energiskatten på hög- och låginblandad etanol och biodiesel.

Utgångspunkten har varit att skattelindring, som ges för biodrivmedel, enligt EU-kommissionen endast får kompensera för merkostnaden för framställningen av drivmedlet jämfört med produktionskostnaden för bensin och diesel.

Biometanol kostar ca 1 krona mer per liter att tillverka jämfört med etanol, skriver Värmlandsmetanol i ett pressmeddelande.

 

Sverige har satsat relativt lite på biometanol som biobränsle, trots att studier visar att metanol från skogen ger högst energiutbyte - fram tills nu.

I regeringens lagrådsremiss angående biodrivmedelsbeskattning framgår nämligen att regeringen befriar tallolja och biometanol helt från energiskatt oberoende av inblandningsgrad, från 1 januari 2016.

Vidare befrias alla biodrivmedel generellt från koldioxidskatt.

Samtidigt höjs energiskatten på hög- och låginblandad etanol och biodiesel.

Utgångspunkten har varit att skattelindring, som ges för biodrivmedel, enligt EU-kommissionen endast får kompensera för merkostnaden för framställningen av drivmedlet jämfört med produktionskostnaden för bensin och diesel.

Biometanol kostar ca 1 krona mer per liter att tillverka jämfört med etanol, skriver Värmlandsmetanol i ett pressmeddelande.

 

  • Oskar Nyström