2015-07-01 11:24

2015-07-01 11:25

Miljoner till naturvård

VÄRMLAND: Tydligare gränser och satsning på Hovfjället

Länsstyrelsen har fått 12,4 statliga miljoner kronor extra för satsningar på naturvård i Värmland. Pengarna ska bland annat användas till tydligare gränsmarkeringar, men också en upprustning på Hovfjället.

De senaste åtta åren har Värmland fått cirka 60 nya naturreservat. Men anslaget för skötsel av reservat har varit oförändrad. Det har bland annat inneburit att 60 av de 100 mil reservatsgräns som finns i Värmland är oacceptabelt eller inte alls markerad.

– Extrapengarna räcker till att markera 30 mil gräns i år, säger Thomas Östlund, chef för länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Riksdagen har beslutat om att satsa 250 miljoner kronor extra på skydd av värdefull natur och 110 miljoner kronor på åtgärder i de skyddade områdena. Värmlands del omfattar 10 miljoner kronor för skydd och 2,4 miljoner kronor för åtgärder. Avsikten är att det högre anslaget ska bestå, och höjas ytterligare.

– Det är jättebra. Vi har en massa fina reservat som är på väg att förfalla. Det blir också arbetstillfällen på landsbygden eftersom vi anställer lokalt för de åtgärder som ska vidtas.

Att kassan fyllts på innebär att markägare vars mark ingår i reservatsbildning kan få sina pengar snabbare. För Hovfjällets naturreservat väntar en särskild satsning. Parkeringsplats, leder och vägvisning ska restaureras, sittgrupper och tillgänglighetsanpassad toalett ska sättas upp.

– Hovfjället är det reservat som har flest besökare, men är lite eftersatt. Vi skapa möjligheter för att utveckla sommarturismen.

De senaste åtta åren har Värmland fått cirka 60 nya naturreservat. Men anslaget för skötsel av reservat har varit oförändrad. Det har bland annat inneburit att 60 av de 100 mil reservatsgräns som finns i Värmland är oacceptabelt eller inte alls markerad.

– Extrapengarna räcker till att markera 30 mil gräns i år, säger Thomas Östlund, chef för länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Riksdagen har beslutat om att satsa 250 miljoner kronor extra på skydd av värdefull natur och 110 miljoner kronor på åtgärder i de skyddade områdena. Värmlands del omfattar 10 miljoner kronor för skydd och 2,4 miljoner kronor för åtgärder. Avsikten är att det högre anslaget ska bestå, och höjas ytterligare.

– Det är jättebra. Vi har en massa fina reservat som är på väg att förfalla. Det blir också arbetstillfällen på landsbygden eftersom vi anställer lokalt för de åtgärder som ska vidtas.

Att kassan fyllts på innebär att markägare vars mark ingår i reservatsbildning kan få sina pengar snabbare. För Hovfjällets naturreservat väntar en särskild satsning. Parkeringsplats, leder och vägvisning ska restaureras, sittgrupper och tillgänglighetsanpassad toalett ska sättas upp.

– Hovfjället är det reservat som har flest besökare, men är lite eftersatt. Vi skapa möjligheter för att utveckla sommarturismen.