2015-07-01 06:00

2015-07-01 06:00

Fortsatt väntan på vård

LANDSTINGET: "Vi är inte nöjda än"

”Tillgängligheten till vårdcentralerna har förbättrats”, skriver Värmlandssamverkan i ett pressmeddelande.
Men fortfarande nås inte tillgänglighetsmålen.

Enligt den nationella vårdgarantin ska alla som ringer vårdcentralen få kontakt samma dag.

En mätning som gjordes under våren visar att 80 procent av samtalen i Värmland besvaras samma dag. I höstas var siffran 81 procent. Det visar siffror från webbplatsen Väntetider i vården.

Skillnaderna är stora mellan vårdcentralerna. Enligt mätningen i våras besvarade Filipstads nya vårdcentral 100 procent av samtalen. Vårdcentralen i Forshaga besvarade 60 procent.

”Inte nöjda”

När det gäller tid till läkarbesök inom sju dagar ligger Värmland över riksgenomsnittet med 93 procent. Målet för landstinget är dock 95 procent.

Värmlandssamverkan menar att tillgängligheten har förbättrats – men hur bra är den egentligen?

– Vi är inte nöjda förrän vi når alla mål, säger landstingsrådet Marianne Utterdahl (SIV).

– Sedan måste man också titta på verkligheten med antalet inkommande samtal, patienter, remisser. Det finns områden som vi är bra på och områden som vi behöver jobba vidare med för att bli bättre. Men när vi ser att verksamheternas ansträngningar börjar ge resultat vill vi ge credit för det.

67 procent av patienterna får tid hos allmänläkare samma dag som de kontaktar vården.

Det är långa väntetider även på andra håll inom landstinget. I dag väntar omkring 850 barn i Värmland på en neuropsykiatrisk utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin. Andelen patienter som får vänta mer än fyra timmar på akuten har ökat.

Enligt den nationella vårdgarantin ska alla som ringer vårdcentralen få kontakt samma dag.

En mätning som gjordes under våren visar att 80 procent av samtalen i Värmland besvaras samma dag. I höstas var siffran 81 procent. Det visar siffror från webbplatsen Väntetider i vården.

Skillnaderna är stora mellan vårdcentralerna. Enligt mätningen i våras besvarade Filipstads nya vårdcentral 100 procent av samtalen. Vårdcentralen i Forshaga besvarade 60 procent.

”Inte nöjda”

När det gäller tid till läkarbesök inom sju dagar ligger Värmland över riksgenomsnittet med 93 procent. Målet för landstinget är dock 95 procent.

Värmlandssamverkan menar att tillgängligheten har förbättrats – men hur bra är den egentligen?

– Vi är inte nöjda förrän vi når alla mål, säger landstingsrådet Marianne Utterdahl (SIV).

– Sedan måste man också titta på verkligheten med antalet inkommande samtal, patienter, remisser. Det finns områden som vi är bra på och områden som vi behöver jobba vidare med för att bli bättre. Men när vi ser att verksamheternas ansträngningar börjar ge resultat vill vi ge credit för det.

67 procent av patienterna får tid hos allmänläkare samma dag som de kontaktar vården.

Det är långa väntetider även på andra håll inom landstinget. I dag väntar omkring 850 barn i Värmland på en neuropsykiatrisk utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin. Andelen patienter som får vänta mer än fyra timmar på akuten har ökat.