2015-06-30 14:15

2015-06-30 14:23

"Värmland måste stå enat"

VÄRMLAND

En sammanslagning mellan Region Värmland och landstinget kan bli verklighet. En avsiktsförklaring har lämnats in med målet att bilda en regionkommun år 2019.

Avsiktsförklaringen, som kommer från regionbildningskommittén, siktar på att inleda en process som i sin tur ska utmynna i en regionkommun för Värmland år 2019.

Utgångspunkten är en sammanslagning av landstinget och Region Värmland. Syftet är att få ett starkare Värmland och ett samlat forum för sjukvårdspolitiken och den regionala tillväxten.

"Vi tar nu ett första steg för att forma en ny, stark organisation som kan ta sig an Värmlands utmaningar, både när det gäller sjukvården och det regionala tillväxtarbetet", säger Fredrik Larsson, landstingsråd, i ett pressmeddelande.

"Värmland måste stå enat. För att vi ska lyckas krävs det att vi verkligen är lyhörda för kommunernas behov och framtida inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna", säger Tomas Riste, regionråd, i pressmeddelandet.

Texten uppdateras under dagen.

Avsiktsförklaringen, som kommer från regionbildningskommittén, siktar på att inleda en process som i sin tur ska utmynna i en regionkommun för Värmland år 2019.

Utgångspunkten är en sammanslagning av landstinget och Region Värmland. Syftet är att få ett starkare Värmland och ett samlat forum för sjukvårdspolitiken och den regionala tillväxten.

"Vi tar nu ett första steg för att forma en ny, stark organisation som kan ta sig an Värmlands utmaningar, både när det gäller sjukvården och det regionala tillväxtarbetet", säger Fredrik Larsson, landstingsråd, i ett pressmeddelande.

"Värmland måste stå enat. För att vi ska lyckas krävs det att vi verkligen är lyhörda för kommunernas behov och framtida inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna", säger Tomas Riste, regionråd, i pressmeddelandet.

Texten uppdateras under dagen.