2015-06-30 18:24

2015-06-30 18:24

Vägplanen för 62:an ställs ut

TRAFIK: Norra Sanna–Dyvelsten ska bli vajerväg

Med start 2019 är det meningen av 62:an mellan Norra Sanna och Forshaga ska byggas om till vajerväg. Nu ställs vägplanen för delen Norra Sanna–Dyvelsten ut för granskning.

Den cirka nio kilometer långa sträckan mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga ska få samma vajervägsstandard som 62:an har söderut till Ilandakorset.

Projektet är uppdelat på två etapper där vägplanen för den första, Norra Sanna–Dyvelsten, nu ställs ut för granskning fram till den 31 juli. I arbetet ingår även en gång- och cykelväg på sträckan Norra Sanna–Lyckan.

Det 4,7 kilometer långa vägbygget skulle ha startat 2017, men projektet har skjutits fram till 2019 på grund av omfördelning av medel. Förhoppningen är sedan att etapp två vidare upp till norra infarten till norra infarten till Forshaga kan påbörjas något år senare.

– När bygget väl blir av kommer den här satsningen att ge stora förbättringar när det gäller trafiksäkerheten på sträckan.

– Vi kommer bland annat bygga om fyrvägskorset vid den norra infarten till två förskjutna trevägskäl, förbättra avfarten vid Sisugården och anlägga en väg och cykelväg under 62:an vid Lyckan, säger Trafikverkets projektledare Mattias Andersson.

Förhoppningen är att vägplanen kan vinna laga kraft våren 2016.

Den cirka nio kilometer långa sträckan mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga ska få samma vajervägsstandard som 62:an har söderut till Ilandakorset.

Projektet är uppdelat på två etapper där vägplanen för den första, Norra Sanna–Dyvelsten, nu ställs ut för granskning fram till den 31 juli. I arbetet ingår även en gång- och cykelväg på sträckan Norra Sanna–Lyckan.

Det 4,7 kilometer långa vägbygget skulle ha startat 2017, men projektet har skjutits fram till 2019 på grund av omfördelning av medel. Förhoppningen är sedan att etapp två vidare upp till norra infarten till norra infarten till Forshaga kan påbörjas något år senare.

– När bygget väl blir av kommer den här satsningen att ge stora förbättringar när det gäller trafiksäkerheten på sträckan.

– Vi kommer bland annat bygga om fyrvägskorset vid den norra infarten till två förskjutna trevägskäl, förbättra avfarten vid Sisugården och anlägga en väg och cykelväg under 62:an vid Lyckan, säger Trafikverkets projektledare Mattias Andersson.

Förhoppningen är att vägplanen kan vinna laga kraft våren 2016.