2015-06-30 08:29

2015-06-30 08:43

Simma lugnt med ny webbsida

Nu blir det enklare att se om badvatten är förorenat.

Folkhälsomyndigheten har under flera år drivit webbsidan badplatsen. Syftet är att upplysa folk om förorenat vatten.

Nu tar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) över sidan och gör den mer lättanvänd.

På badplatsen finns information om alger och bakterier i vattnet på 2500 badplatser.

- Så snart kommunen har lagt in provsvaren finns de tillgängliga för allmänheten på vår hemsida, säger Katarina Vartia, utredare på havs- och vattenmiljöenheten på HaV.

Att ta ett dopp i vatten där det förekommer tarmbakterier kan leda till maginfektioner. Algblomning kan avge gifta ämnen.

Badplatserna ska ha "tillfredsställande" kvalitet enligt EU:s badvattendirektiv - annars ska det finnas en skylt som avråder från bad.

Folkhälsomyndigheten har under flera år drivit webbsidan badplatsen. Syftet är att upplysa folk om förorenat vatten.

Nu tar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) över sidan och gör den mer lättanvänd.

På badplatsen finns information om alger och bakterier i vattnet på 2500 badplatser.

- Så snart kommunen har lagt in provsvaren finns de tillgängliga för allmänheten på vår hemsida, säger Katarina Vartia, utredare på havs- och vattenmiljöenheten på HaV.

Att ta ett dopp i vatten där det förekommer tarmbakterier kan leda till maginfektioner. Algblomning kan avge gifta ämnen.

Badplatserna ska ha "tillfredsställande" kvalitet enligt EU:s badvattendirektiv - annars ska det finnas en skylt som avråder från bad.

Vad mäts och varför?

Vid provtagning av EU-bad mäts vattentemperaturen och man gör en bedömning av i vilken omfattning det finns alger i vattnet. Vidare undersöks genom laboratorieanalys om provet innehåller bakterietyperna Escherichia coli och intestinala enterokocker.

Dessa bakterier finns normalt i avföringen hos oss människor och hos andra varmblodiga djur men ska normalt inte finnas  i våra badvatten. Om de finns i höga halter i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, t.ex. via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då finns en risk att det även kan finnas andra bakterier, virus eller parasiter som man kan bli sjuk av om man sväljer vattnet.

Källa: Havs- och Vattenmyndigheten