2015-06-30 18:22

2015-06-30 18:22

Nya steg mot en regionkommun

VÄRMLAND: Ska landstinget och Region Värmland slås ihop?

En sammanslagning av landstinget och Region Värmland har kommit ett steg närmare.
Arbetet tar sikte på år 2019.

Det är regionbildningskommittén som tagit fram ett förslag på hur arbetet skulle kunna gå vidare.

Syftet med en sammanslagning av landstinget och Region Värmland, och bildandet av en så kallad regionkommun, beskrivs vara ”att få ett ännu starkare och mer enat Värmland”.

Vad skulle en regionkommun innebära?

– Det är mycket en fråga om hur man organiserar det politiska livet i Värmland. Då skulle det rent konkret betyda att vi har en organisation som sköter om både det som är landstingets uppgifter i dag och det som är Region Värmlands uppgifter i dag, säger landstingsrådet Fredrik Larsson (M).

Varför behövs den?

– Jag tror att vi får en effektivare styrning. Vi skulle effektivisera politiken.

Men sammanslagningen skulle kanske inte påverka värmlänningen.

– På lång sikt tror jag det. Har vi ett politiskt ledarskap som lyckas prestera bra saker för Värmland så är det klart att det är bra för värmlänningen. Men för de allra flesta har det ingen stor betydelse hur vi organiserar politiken kanske, säger Fredrik Larsson.

Siktet är inställt mot 2019. Först väntar en omvärldsanalys.

– Först ska vi titta på de andra länen som gjort de här förändringarna och se vad som varit bra eller dåligt, säger regionrådet Tomas Riste (S).

Vad krävs för att det ska bli verklighet av en regionkommun?

– Att kommunerna och landstinget tycker att det är en bra lösning. Det här ska upp och diskuteras i varje kommun. Det handlar om att göra det här på ett sätt så att man tycker att det finns ett mervärde i det, säger Tomas Riste.

Det är regionbildningskommittén som tagit fram ett förslag på hur arbetet skulle kunna gå vidare.

Syftet med en sammanslagning av landstinget och Region Värmland, och bildandet av en så kallad regionkommun, beskrivs vara ”att få ett ännu starkare och mer enat Värmland”.

Vad skulle en regionkommun innebära?

– Det är mycket en fråga om hur man organiserar det politiska livet i Värmland. Då skulle det rent konkret betyda att vi har en organisation som sköter om både det som är landstingets uppgifter i dag och det som är Region Värmlands uppgifter i dag, säger landstingsrådet Fredrik Larsson (M).

Varför behövs den?

– Jag tror att vi får en effektivare styrning. Vi skulle effektivisera politiken.

Men sammanslagningen skulle kanske inte påverka värmlänningen.

– På lång sikt tror jag det. Har vi ett politiskt ledarskap som lyckas prestera bra saker för Värmland så är det klart att det är bra för värmlänningen. Men för de allra flesta har det ingen stor betydelse hur vi organiserar politiken kanske, säger Fredrik Larsson.

Siktet är inställt mot 2019. Först väntar en omvärldsanalys.

– Först ska vi titta på de andra länen som gjort de här förändringarna och se vad som varit bra eller dåligt, säger regionrådet Tomas Riste (S).

Vad krävs för att det ska bli verklighet av en regionkommun?

– Att kommunerna och landstinget tycker att det är en bra lösning. Det här ska upp och diskuteras i varje kommun. Det handlar om att göra det här på ett sätt så att man tycker att det finns ett mervärde i det, säger Tomas Riste.