2015-06-29 06:00

2015-06-29 06:00

Patientsäkerhet i fokus

VÄRMLAND: Landstinget anmäler själva

Som enskild patient kan det vara svårt att veta vart man kan vända sig om något går snett. Vad menas med patientsäkerhet och hur går det till när det görs en anmälan?

Patientsäkerhet innebär att skydda patienter från att skadas när de får vård. En vårdskada är något som hade kunnat undvikas och är inte samma sak som en komplikation, som är en oönskad men ibland oundviklig följd av exempelvis en operation.

– Inom vården arbetar vi systematiskt för att undvika vårdskador, patientsäkerhet är ett stort satsningsområde för landstinget. Trots det händer det att patienter drabbas av vårdskador som hade kunnat undvikas och det är ju alltid väldigt olyckligt, säger Charlotta Nelsson, chefläkare Landstinget i Värmland.

Skyldighet att anmäla

När det rör sig om allvarlig vårdskada har verksamhetschefen skyldighet att anmäla enligt lex Maria. Om man som patient har synpunkter på sin egen eller anhörigs vård ska man i första hand vända sig till den aktuella verksamheten.

– Många gånger kan man lösa problemet direkt och det är viktigt för oss att få veta om vi kan göra någonting bättre och definitivt vill vi veta om någon patient upplever sig felbehandlad. Om man inte tycker att man får tillräcklig hjälp kan man vända sig till Patientnämnden.

Om nämnden bedömer att patienten drabbats av en allvarlig och undvikbar vårdskada skickar de en förfrågan till landstingets lex Maria-råd. När landstinget gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gör de först en egen analys, som sedan skickas. IVO går sedan igenom ärendet och beslutar sedan om det är tillräckligt utrett, om rätt slutsatser tagits och om tillräckliga åtgärder gjorts.

Enskilt klagomål

Till IVO kan även patienten vända sig direkt, med ett enskilt klagomål, för att be dem utreda ärendet. Något av de vanligare orsakerna till att vårdskador inträffar är bristen på kommunikation och dokumentation.

– Om man tänker på alla vårdkontakter som sker, vilket måste vara oerhört många, är det inte så många som anmäls. Men varje enskilt ärende är jättetragiskt, vi vill ju inte att det ska vara några alls.

Att folk får kvarglömda föremål i sig från operationen hör till det ovanliga.

Patientsäkerhet innebär att skydda patienter från att skadas när de får vård. En vårdskada är något som hade kunnat undvikas och är inte samma sak som en komplikation, som är en oönskad men ibland oundviklig följd av exempelvis en operation.

– Inom vården arbetar vi systematiskt för att undvika vårdskador, patientsäkerhet är ett stort satsningsområde för landstinget. Trots det händer det att patienter drabbas av vårdskador som hade kunnat undvikas och det är ju alltid väldigt olyckligt, säger Charlotta Nelsson, chefläkare Landstinget i Värmland.

Skyldighet att anmäla

När det rör sig om allvarlig vårdskada har verksamhetschefen skyldighet att anmäla enligt lex Maria. Om man som patient har synpunkter på sin egen eller anhörigs vård ska man i första hand vända sig till den aktuella verksamheten.

– Många gånger kan man lösa problemet direkt och det är viktigt för oss att få veta om vi kan göra någonting bättre och definitivt vill vi veta om någon patient upplever sig felbehandlad. Om man inte tycker att man får tillräcklig hjälp kan man vända sig till Patientnämnden.

Om nämnden bedömer att patienten drabbats av en allvarlig och undvikbar vårdskada skickar de en förfrågan till landstingets lex Maria-råd. När landstinget gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gör de först en egen analys, som sedan skickas. IVO går sedan igenom ärendet och beslutar sedan om det är tillräckligt utrett, om rätt slutsatser tagits och om tillräckliga åtgärder gjorts.

Enskilt klagomål

Till IVO kan även patienten vända sig direkt, med ett enskilt klagomål, för att be dem utreda ärendet. Något av de vanligare orsakerna till att vårdskador inträffar är bristen på kommunikation och dokumentation.

– Om man tänker på alla vårdkontakter som sker, vilket måste vara oerhört många, är det inte så många som anmäls. Men varje enskilt ärende är jättetragiskt, vi vill ju inte att det ska vara några alls.

Att folk får kvarglömda föremål i sig från operationen hör till det ovanliga.