2015-06-29 17:09

2015-06-29 17:09

Oslo-Stockholm projektet rullar på

SVERIGE: Ett steg närmare snabbare förbindelse mellan huvudstäderna

Ytterligare ett steg har tagits i riktningen för att få en snabbare tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo. Förhoppningarna är att få en förbindelse som tar max tre timmar att åka.

Det var under ett möte i Almedalen som frågan diskuterades ytterligare och representanter från både Oslo och Stockholm var på plats. Förutom att sträckan skulle innebära utmaningar skulle det även innebära möjligheter då fen kan komma att gynna både Sverige och Norge.

Det var för ett år sedan som Region Värmland, Karlstad kommun, Region Örebro län och Örebro kommun gjorde en gemensam avsiktsförklaring som innebär att de alla var överens om att samarbeta för en snabbare och mer driftsäker tågsträcka mellan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm. Visionen är att det ska ta högst tre timmar att resa sträckan.

Frågan har därefter arbetats flitigt med där vikten av en snabbare förbindelse har lyft fram. Att allt fler svenskar pendlar till Norge för att arbeta är en av punkterna som poängterats.

Nordiska huvudstäderna

Med på mötet i Almedalen var även bland annat Trafikverket, Infrastrukturkommissionen och regeringskansliet. Projektet kommer att drivas vidare och efter mötet var på representanterna från Stockholm och från Oslo positiva till projektet och vill fortsätta diskussionerna.

– Det var mycket givande att diskutera de här frågorna och särskilt värdefullt att få information om hur man ser på det här projektet på den norska sidan. Från ett stockholmsperspektiv känns det angeläget att fortsätta diskussionen, säger Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd, Stockholms stad.

– För Oslos del är det helt avgörande att koppla oss närmare till de nordiska huvudstäderna, inte minst Stockholm. Alla de nordiska huvudstäderna är små ur ett globalt perspektiv, men tillsammans är vi starka. Därför ser vi från Oslos sida mycket positivt på att fortsätta det här samarbetet över gränsen, säger Guri Melby, byråd för samferdsel och miljö, Oslo by.

Projektet kallas Oslo-Stockholm drivs och består av en styrgrupp av en politiker från varje samverkanspart. Tanken är att från 2016 bilda ett gemensamt bolag och att anställa en verksamhetsansvarig medarbetare på heltid.

Det var under ett möte i Almedalen som frågan diskuterades ytterligare och representanter från både Oslo och Stockholm var på plats. Förutom att sträckan skulle innebära utmaningar skulle det även innebära möjligheter då fen kan komma att gynna både Sverige och Norge.

Det var för ett år sedan som Region Värmland, Karlstad kommun, Region Örebro län och Örebro kommun gjorde en gemensam avsiktsförklaring som innebär att de alla var överens om att samarbeta för en snabbare och mer driftsäker tågsträcka mellan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm. Visionen är att det ska ta högst tre timmar att resa sträckan.

Frågan har därefter arbetats flitigt med där vikten av en snabbare förbindelse har lyft fram. Att allt fler svenskar pendlar till Norge för att arbeta är en av punkterna som poängterats.

Nordiska huvudstäderna

Med på mötet i Almedalen var även bland annat Trafikverket, Infrastrukturkommissionen och regeringskansliet. Projektet kommer att drivas vidare och efter mötet var på representanterna från Stockholm och från Oslo positiva till projektet och vill fortsätta diskussionerna.

– Det var mycket givande att diskutera de här frågorna och särskilt värdefullt att få information om hur man ser på det här projektet på den norska sidan. Från ett stockholmsperspektiv känns det angeläget att fortsätta diskussionen, säger Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd, Stockholms stad.

– För Oslos del är det helt avgörande att koppla oss närmare till de nordiska huvudstäderna, inte minst Stockholm. Alla de nordiska huvudstäderna är små ur ett globalt perspektiv, men tillsammans är vi starka. Därför ser vi från Oslos sida mycket positivt på att fortsätta det här samarbetet över gränsen, säger Guri Melby, byråd för samferdsel och miljö, Oslo by.

Projektet kallas Oslo-Stockholm drivs och består av en styrgrupp av en politiker från varje samverkanspart. Tanken är att från 2016 bilda ett gemensamt bolag och att anställa en verksamhetsansvarig medarbetare på heltid.