2015-06-29 10:02

2015-06-29 10:02

Fisketillsynsmän slutar efter hot

Värmland

Tjuvfisket i Värmland har ökat de senaste åren. Nu slutar flera fisketillsynsmän efter att ha blivit hotade av tjuvfiskarna.

De senaste åren har tjuvfiske blivit allt vanligare i länet. Värsta är det i Säffle.

Enligt Jonas Andersson, som arbetar med fiskefrågor på Länsstyrelsen, har flera fisketillsynsmän slutat. Den markanta ökningen av tjuvfiske har lett till en otrygg arbetsmiljö för fisketillsynsmännen.

- Situationen är ganska allvarlig. Fisketillsynsmännen kan få 25 stycken personer emot sig och så är de bara två stycken själva. Det är väldigt hotfulla situationer och polisen tillkallas i stort sett varje dag, säger Jonas Andersson till p4 Värmland.

Det är framför allt gös som tjuvfiskarna är ute efter och det försvinner ofta flera kilo per natt.

Nu utbildas 12 stycken nya fisketillsynsmän som ska hjälpa de två som finns idag.

 

De senaste åren har tjuvfiske blivit allt vanligare i länet. Värsta är det i Säffle.

Enligt Jonas Andersson, som arbetar med fiskefrågor på Länsstyrelsen, har flera fisketillsynsmän slutat. Den markanta ökningen av tjuvfiske har lett till en otrygg arbetsmiljö för fisketillsynsmännen.

- Situationen är ganska allvarlig. Fisketillsynsmännen kan få 25 stycken personer emot sig och så är de bara två stycken själva. Det är väldigt hotfulla situationer och polisen tillkallas i stort sett varje dag, säger Jonas Andersson till p4 Värmland.

Det är framför allt gös som tjuvfiskarna är ute efter och det försvinner ofta flera kilo per natt.

Nu utbildas 12 stycken nya fisketillsynsmän som ska hjälpa de två som finns idag.