2015-06-26 06:00

2015-06-26 06:00

Sjukfrånvaron ökar igen

VÄRMLAND

Sjukpenningtalet i maj var 9,88 dagar för hela landet, visar nya siffror från Försäkringskassan.

Sjukpenningtalet har sedan maj 2014 stigit med 1,15 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar har ökat med 0,45 individer.

Värmland följer samma utveckling och hade i maj ett sjukpenningtal på 10,4 dagar, vilket kan jämföras med maj förra året då sjukpenningtalet var 9,3 dagar.

– Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Både antalet sjukfall och längden på sjukfallen stiger, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Sjukpenningtalet har sedan maj 2014 stigit med 1,15 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar har ökat med 0,45 individer.

Värmland följer samma utveckling och hade i maj ett sjukpenningtal på 10,4 dagar, vilket kan jämföras med maj förra året då sjukpenningtalet var 9,3 dagar.

– Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Både antalet sjukfall och längden på sjukfallen stiger, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.