2015-06-26 12:36

2015-06-26 12:36

Ny parlamentarisk kommitté för landsbygden

5 frågor till: Håkan Svenneling (V)

Regeringen har tillsatt en kommitté med uppgift att lämna förslag för en mer sammanhållen och hållbar landsbygdspolitik. Tolv personer sitter och alla riksdagspartier är inbjudna att delta. Som enda värmlänning sitter Håkan Svenneling (V).

Vad kommer kommittén att innebära?

– Målet är att få en mer sammanhållen landsbygdspolitik och att finna enighet för en bra politik framöver.

Hur tror du att detta kommer påverka Värmland?

– Värmland är ett län som ofta missgynnas av dagens politik. Det är inte se glest som uppe i norr men det är inte heller så tätt som i de södra delarna av landet. Jag hoppas att det kommer bli bättre. För att ta två förslag så har bredbandsbidragen ändrats till det mindre och när det kommer till statliga jobb så har Värmland tappat mest. Vi måste därför se till att det blir en bra politik för alla.

Vad kommer din roll att vara?

– Jag har faktiskt varit med och filat på vad kommittén ska jobba med, då det var Vänsterpartiet som tog fram förslaget. Vi lade fram förlaget efter att regeringen hade bildats och de nappade på idén. Jag vet att landsbygdsminister tycker det är en bra idé. För min del kommer det att ha väldigt stort fokus. Vi behöver lyfta skillnader mellan stad och land. Vi behöver hitta enigheter i stället för konflikter, och jag tror att det kommer ta ganska mycket resurser från alla de som är med.

Hur kommer ni att jobba framöver?

Vi har inte jättekoll på det ännu, men vi kommer att lämna förslag och så kommer vi att bedriva debatt. Vi kommer även att vara med på landsbygdriksdagen som nästa år kommer hållas på Gotland. Sedan kommer vi att lämna in en delredovisning 31 mars 2016. Uppdraget ska sedan redovisas i januari 2017.

Vad tror du kan göras nationellt som inte har gjorts lokalt?

– Jag tycker inte att vi har gett de lokala aktörerna likvärdiga förutsättningar i Sverige. Vi behöver hitta en politik som gynnar alla typer av lansbygd i Sverige.

Vad kommer kommittén att innebära?

– Målet är att få en mer sammanhållen landsbygdspolitik och att finna enighet för en bra politik framöver.

Hur tror du att detta kommer påverka Värmland?

– Värmland är ett län som ofta missgynnas av dagens politik. Det är inte se glest som uppe i norr men det är inte heller så tätt som i de södra delarna av landet. Jag hoppas att det kommer bli bättre. För att ta två förslag så har bredbandsbidragen ändrats till det mindre och när det kommer till statliga jobb så har Värmland tappat mest. Vi måste därför se till att det blir en bra politik för alla.

Vad kommer din roll att vara?

– Jag har faktiskt varit med och filat på vad kommittén ska jobba med, då det var Vänsterpartiet som tog fram förslaget. Vi lade fram förlaget efter att regeringen hade bildats och de nappade på idén. Jag vet att landsbygdsminister tycker det är en bra idé. För min del kommer det att ha väldigt stort fokus. Vi behöver lyfta skillnader mellan stad och land. Vi behöver hitta enigheter i stället för konflikter, och jag tror att det kommer ta ganska mycket resurser från alla de som är med.

Hur kommer ni att jobba framöver?

Vi har inte jättekoll på det ännu, men vi kommer att lämna förslag och så kommer vi att bedriva debatt. Vi kommer även att vara med på landsbygdriksdagen som nästa år kommer hållas på Gotland. Sedan kommer vi att lämna in en delredovisning 31 mars 2016. Uppdraget ska sedan redovisas i januari 2017.

Vad tror du kan göras nationellt som inte har gjorts lokalt?

– Jag tycker inte att vi har gett de lokala aktörerna likvärdiga förutsättningar i Sverige. Vi behöver hitta en politik som gynnar alla typer av lansbygd i Sverige.