2015-06-26 10:40

2015-06-26 10:40

Det illegala spelandet minskar i länet

VÄRMLAND

För drygt två år sedan genomförde polis och åklagare en insats riktad mot illegalt spel. Insatsen fick namnet ”Game over” och sedan dess har ett 20-tal personer har lagförts och fler än 60 spelautomater förverkats.

Den senaste domen kom nu i början av juni 2015.  Rättegångarna har inneburit att ett omfattande nätverk av aktörer inom illegalt spel och slagits ut på en nationell nivå.

- Efter insatsen har vi också noterat att förekomsten av illegalt spel med spelautomater minskat även om det på flera håll i länet fortsätter, säger kammaråklagare Henrik Lundh enligt polisens hemsida.

Polis och åklagare kommer att fortsätta samarbetet och gemensamt komma fram till hur man ska hantera illegalt spel och olagliga spelautomater.

Den senaste domen kom nu i början av juni 2015.  Rättegångarna har inneburit att ett omfattande nätverk av aktörer inom illegalt spel och slagits ut på en nationell nivå.

- Efter insatsen har vi också noterat att förekomsten av illegalt spel med spelautomater minskat även om det på flera håll i länet fortsätter, säger kammaråklagare Henrik Lundh enligt polisens hemsida.

Polis och åklagare kommer att fortsätta samarbetet och gemensamt komma fram till hur man ska hantera illegalt spel och olagliga spelautomater.