2015-06-25 15:50

2015-06-25 15:52

Värmlandstrafik avbryter upphandling

Strategisk anbudsgivning bakom beslutet

Värmlandstrafik ska avbryta sin upphandling av servicetrafik och göra om den.

I servicetrafiken ingår färdtjänst, sjukresor och närtrafik med personbilar. 

Anledningen är att det har förekommit strategisk anbudsgivning, vilket kan stå i strid med lagen om offentlig upphandling.

- Vi vill säkerställa att upphandlingen blir bra, även ur skattebetalarnas synvinkel, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

Bristande konkurrens sägs vara en annan anledning till att upphandlingen nu skjuts upp. Nu ska nytt underlag tas fram för att undvika samma problematik uppstår igen.

Den nya servicetrafiken ska börja fungera nästa sommar.

Värmlandstrafik ska avbryta sin upphandling av servicetrafik och göra om den.

I servicetrafiken ingår färdtjänst, sjukresor och närtrafik med personbilar. 

Anledningen är att det har förekommit strategisk anbudsgivning, vilket kan stå i strid med lagen om offentlig upphandling.

- Vi vill säkerställa att upphandlingen blir bra, även ur skattebetalarnas synvinkel, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

Bristande konkurrens sägs vara en annan anledning till att upphandlingen nu skjuts upp. Nu ska nytt underlag tas fram för att undvika samma problematik uppstår igen.

Den nya servicetrafiken ska börja fungera nästa sommar.

Strategisk anbudsgivning

Strategisk anbudsgivning innefattar alla tillfällen då en anbudsgivare försöker utnyttja svagheter eller på annat sätt anpassa sig till villkoren i ett förfrågningsunderlag med syfte att vinna en offentlig upphandling.

Osund strategisk anbudsgivning leder entydigt till ett sämre utfall för den upphandlande myndigheten.

Det har sin grund i att en anbudsgivare ensam, eller tillsammans med andra, bryter mot villkoren eller i vart fall intentionerna som den upphandlande myndigheten har ställt upp för hur anbudsgivarna ska agera.

 

Källa: Konkurrensverket