2015-06-25 08:39

2015-06-25 08:43

Ön som är årets svenska pärla

VÄRMLAND

Nu har årets svenska pärla i Värmland utsetts. Vinnare i Världsnaturfonden WWF:s sommarkampanj Svenska Pärlor blev - Lurö.

Allmänheten har röstat fram 21 skyddsvärda naturpärlor – en i varje län. De ska symbolisera en fantastisk natur som ger stora naturupplevelser, men med arter och livsmiljöer som är i behov av skydd. 

I Värmlands del av Vänern finns vackra och populära Lurö skärgård som anses vara en av sjöns mest värdefulla och skyddsvärda.

Större delen är skyddad som naturreservat, men inte Lurö, den största ön. Tidigare fanns här flera jordbruk och en skola, men nu är ön obebodd.

– Sveriges natur är älskad och förtjänar det bästa. Skyddet av arter, natur och ekosystem måste öka, innan det är för sent. Lurö är ett exempel på fin natur som behöver få bättre skydd. Med Svenska Pärlor vill WWF öka trycket på politikerna att leva upp till våra naturvårdsmål, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF i ett pressmeddelande.

Allmänheten har röstat fram 21 skyddsvärda naturpärlor – en i varje län. De ska symbolisera en fantastisk natur som ger stora naturupplevelser, men med arter och livsmiljöer som är i behov av skydd. 

I Värmlands del av Vänern finns vackra och populära Lurö skärgård som anses vara en av sjöns mest värdefulla och skyddsvärda.

Större delen är skyddad som naturreservat, men inte Lurö, den största ön. Tidigare fanns här flera jordbruk och en skola, men nu är ön obebodd.

– Sveriges natur är älskad och förtjänar det bästa. Skyddet av arter, natur och ekosystem måste öka, innan det är för sent. Lurö är ett exempel på fin natur som behöver få bättre skydd. Med Svenska Pärlor vill WWF öka trycket på politikerna att leva upp till våra naturvårdsmål, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF i ett pressmeddelande.