2015-06-18 10:20

2015-06-18 10:20

Polis riskerar böter för dataintrång

VÄRMLAND

En polis i Värmland riskerar böter för dataintrång.

Enligt ett strafföreläggande har polisen vid flera tillfällen gjort obehöriga sökningar i polisens register. Sökningarna var inte kopplade till polisens arbetsuppgifter, utan det handlar bland annat om sökningar på dennes respektive.

Ärendet har handlagts av chefsåklagare Maria Sterup vid särskilda åklagarkammaren.

Godtar polisen strafföreläggandet innebär det 40 dagsböter, totalt 8 000 kronor. Bestrids det kan det väckas åtal.

Enligt ett strafföreläggande har polisen vid flera tillfällen gjort obehöriga sökningar i polisens register. Sökningarna var inte kopplade till polisens arbetsuppgifter, utan det handlar bland annat om sökningar på dennes respektive.

Ärendet har handlagts av chefsåklagare Maria Sterup vid särskilda åklagarkammaren.

Godtar polisen strafföreläggandet innebär det 40 dagsböter, totalt 8 000 kronor. Bestrids det kan det väckas åtal.