2015-06-18 13:24

2015-06-18 16:14

Åtta åtalas för spritsmuggling

ARVIKA: Lyckat samarbete över gränsen

(UPPDATERAD 15.06) Svensk och norsk polis har genomfört en riktad insats mot smuggling av alkohol.

Det var den 19 maj som sju personer greps i Sälboda norr om Arvika misstänkta för grov olovlig befattning med alkohol. Senare greps ytterligare en misstänkt. Fem av de åtta har häktats och kommer att åtalas i två helt separata ärenden. Det är olika polisutredningar och förundersökningarna leds av olika åklagare. Målen kommer att avgöras helt separerade från varandra.

Totalt beslagtogs 13 000 liter alkohol den 19 maj, och enligt polisen är det varje år enorma mängder alkohol som under välorganiserade former smugglas över gränsen i mindre portioner.

– Jag kan inte sätta en exakt siffra på det, men enligt vår uppfattning är det ett stort antal personer som har det här som heltidssysselsättning, säger Tommy Lindh, pressinformatör vid Värmlandspolisen.

Fem procent tas

En grov uppskattning är att cirka fem procent av den alkohol som smugglas över gränsen stoppas av tull och polis. Bilden är också att smugglingen genomförs av gärningsmän från andra delar av Europa.

Enligt polisen är gränsen i Värmland och Västra Götaland särskilt utsatt.

– Vi vill påstå att det är den del av gränsen som är mest aktuell. Samhällsbyggnaden är sådan att det här går att få snabb avkastning på varorna, säger Tommy Lindh.

De misstänkta anses ingå i ett nätverk. Utredningen har tagit stora resurser i anspråk.

– Om man tittar på de som haft huvudansvaret för utredningen kan man konstatera att det är andra utredningar och andra målsäganden som fått stå tillbaka, säger Tommy Lindh.

Välorganiserat

Enligt Henrik Lundh, åklagare i det ena ärendet, kommer han sannolikt att åtala fyra personer för grov olovlig befattning med smuggelgods. Straffaskalan är där sex månader till sex år.

– Om man bara utgår från mängden alkohol så är straffvärdet överstigande åtta månader. Därtill kommer att det varit välorganiserat vilket gör att det kan finnas skäl att de ådöms längre straff än vad mängden indikerar, säger Henrik Lundh.

Det var den 19 maj som sju personer greps i Sälboda norr om Arvika misstänkta för grov olovlig befattning med alkohol. Senare greps ytterligare en misstänkt. Fem av de åtta har häktats och kommer att åtalas i två helt separata ärenden. Det är olika polisutredningar och förundersökningarna leds av olika åklagare. Målen kommer att avgöras helt separerade från varandra.

Totalt beslagtogs 13 000 liter alkohol den 19 maj, och enligt polisen är det varje år enorma mängder alkohol som under välorganiserade former smugglas över gränsen i mindre portioner.

– Jag kan inte sätta en exakt siffra på det, men enligt vår uppfattning är det ett stort antal personer som har det här som heltidssysselsättning, säger Tommy Lindh, pressinformatör vid Värmlandspolisen.

Fem procent tas

En grov uppskattning är att cirka fem procent av den alkohol som smugglas över gränsen stoppas av tull och polis. Bilden är också att smugglingen genomförs av gärningsmän från andra delar av Europa.

Enligt polisen är gränsen i Värmland och Västra Götaland särskilt utsatt.

– Vi vill påstå att det är den del av gränsen som är mest aktuell. Samhällsbyggnaden är sådan att det här går att få snabb avkastning på varorna, säger Tommy Lindh.

De misstänkta anses ingå i ett nätverk. Utredningen har tagit stora resurser i anspråk.

– Om man tittar på de som haft huvudansvaret för utredningen kan man konstatera att det är andra utredningar och andra målsäganden som fått stå tillbaka, säger Tommy Lindh.

Välorganiserat

Enligt Henrik Lundh, åklagare i det ena ärendet, kommer han sannolikt att åtala fyra personer för grov olovlig befattning med smuggelgods. Straffaskalan är där sex månader till sex år.

– Om man bara utgår från mängden alkohol så är straffvärdet överstigande åtta månader. Därtill kommer att det varit välorganiserat vilket gör att det kan finnas skäl att de ådöms längre straff än vad mängden indikerar, säger Henrik Lundh.