2015-06-17 13:19

2015-06-17 13:19

Vargstammen ökar inte längre

SVERIGE/VÄRMLAND

Vinterns omfattande licensjakt har gjort att den svenska vargstammen inte längre ökar, enligt Naturvårdsverket. Den satte stopp för den naturliga tillväxten.

Innan årets valpkullar räknats in omfattar stammen cirka 370 vargar, samma antal som under våren 2014 skriver TT.

Antalet kunde har varit betydligt högre om ingen jakt ägt rum under vintern. Före jakten omfattade stammen cirka 415 individer, enligt verket.

Totalt sköts 44 vargar under jakten som bedrevs under januari-februari i några av varglänen.

Resultaten, som bygger på inventeringar, presenteras i en ny rapport. Av den framgår också att den samlade skandinaviska vargpopulationen, med norska vargar inräknade, omfattade 460 djur före vinterns jakt.

Totalt dokumenterades 49 familjegrupper plus 19 revirmarkerande par i Skandinavien. Av de 49 familjegrupperna var 41 helsvenska och 5 gränsöverskridande. Endast 3 var helnorska.

De flesta av de svenska vargarna finns i Värmlands, Dalarnas, Örebro och Gävleborgs län.

Från vintern 1999-2000 till vintern 2014-2015 växte populationen i Skandinavien från 13 till 68 familjegrupper och par och Naturvårdsverket påpekar att vargstammen ökat under många år.

Innan årets valpkullar räknats in omfattar stammen cirka 370 vargar, samma antal som under våren 2014 skriver TT.

Antalet kunde har varit betydligt högre om ingen jakt ägt rum under vintern. Före jakten omfattade stammen cirka 415 individer, enligt verket.

Totalt sköts 44 vargar under jakten som bedrevs under januari-februari i några av varglänen.

Resultaten, som bygger på inventeringar, presenteras i en ny rapport. Av den framgår också att den samlade skandinaviska vargpopulationen, med norska vargar inräknade, omfattade 460 djur före vinterns jakt.

Totalt dokumenterades 49 familjegrupper plus 19 revirmarkerande par i Skandinavien. Av de 49 familjegrupperna var 41 helsvenska och 5 gränsöverskridande. Endast 3 var helnorska.

De flesta av de svenska vargarna finns i Värmlands, Dalarnas, Örebro och Gävleborgs län.

Från vintern 1999-2000 till vintern 2014-2015 växte populationen i Skandinavien från 13 till 68 familjegrupper och par och Naturvårdsverket påpekar att vargstammen ökat under många år.