2015-06-17 16:33

2015-06-17 16:33

Samverkar för bättre bredband åt folket

KARLSTAD: Sex kommuner bildar gemensamt bolag

Starkare tillsammans. Karlstad, Hammarö, Forshaga, Munkfors, Arvika och Åmål. Där har ni de sex kommuner som från och med i onsdags bildar MittNät AB. Tillsammans ska man verka för bättre bredbandsutbud åt kommuninvånarna.

I praktiken innebär samarbetet att kommunerna ansluter sig till de bredbandsservrar som fram till nu varit i Karlstads El och Stadsnäts regi. Kommunernas medborgare kan på så sätt ta del av samma bredbandsutbud.

Fördelarna är många enligt bolagets styrelseordförande, Gunnar Ordell.

– Att vi på egen hand äger och styr våra fibernät är en styrka. Kommunerna slipper enskilt hitta och avtala med leverantörer. Från och med nu kommer vi göra det tillsammans. Bredbandsleverantörer som sluter avtal med oss kommer nå 160 000 kommuninvånare och 10 000 arbetsplatser, från en och samma plats. Vi blir attraktiva för leverantörerna och i slutändan är det medborgare som tjänar på det hela. Förhoppningsvis vill fler kommuner ansluta sig.

Viktigt för medborgarna

Under onsdagen höll bolaget sitt första styrelsemöte. Representanter från samtliga kommuner fanns på plats, och det var idel glada miner.

– Det är jätteviktigt att kunna erbjuda medborgarna och företagen ett öppet statsnät där det finns ett stort antal bredbandsleverantörer. Det känns riktigt bra, säger Kerstin Sandberg, IT-chef i Munkfors kommun.

Tar efter andra

Stadsnätscheferna har under flera års tid arbetat med att få till stånd ett djupare samarbete på området. Nytillträdde vd:n, Hafsteinn Jonsson, har varit en av de drivande krafterna i utvecklingsarbetet.

– Vi som varit ansvariga för de kommunala fibernäten i Värmland har träffats regelbundet och utbytt erfarenheter. Runt om i landet finns exempel på liknande samarbeten som är lyckosamma och vi vill följa efter. Det känns fantastiskt bra att vi är i gång, men det är nu det riktiga arbetet börjar. Nu ska vi se till att det bli riktigt bra för alla involverade kommuner.

Bolaget räknar med att samtliga samverkande kommuner kommer vara uppkopplade på det nya nätet från och med november, 2015.

I praktiken innebär samarbetet att kommunerna ansluter sig till de bredbandsservrar som fram till nu varit i Karlstads El och Stadsnäts regi. Kommunernas medborgare kan på så sätt ta del av samma bredbandsutbud.

Fördelarna är många enligt bolagets styrelseordförande, Gunnar Ordell.

– Att vi på egen hand äger och styr våra fibernät är en styrka. Kommunerna slipper enskilt hitta och avtala med leverantörer. Från och med nu kommer vi göra det tillsammans. Bredbandsleverantörer som sluter avtal med oss kommer nå 160 000 kommuninvånare och 10 000 arbetsplatser, från en och samma plats. Vi blir attraktiva för leverantörerna och i slutändan är det medborgare som tjänar på det hela. Förhoppningsvis vill fler kommuner ansluta sig.

Viktigt för medborgarna

Under onsdagen höll bolaget sitt första styrelsemöte. Representanter från samtliga kommuner fanns på plats, och det var idel glada miner.

– Det är jätteviktigt att kunna erbjuda medborgarna och företagen ett öppet statsnät där det finns ett stort antal bredbandsleverantörer. Det känns riktigt bra, säger Kerstin Sandberg, IT-chef i Munkfors kommun.

Tar efter andra

Stadsnätscheferna har under flera års tid arbetat med att få till stånd ett djupare samarbete på området. Nytillträdde vd:n, Hafsteinn Jonsson, har varit en av de drivande krafterna i utvecklingsarbetet.

– Vi som varit ansvariga för de kommunala fibernäten i Värmland har träffats regelbundet och utbytt erfarenheter. Runt om i landet finns exempel på liknande samarbeten som är lyckosamma och vi vill följa efter. Det känns fantastiskt bra att vi är i gång, men det är nu det riktiga arbetet börjar. Nu ska vi se till att det bli riktigt bra för alla involverade kommuner.

Bolaget räknar med att samtliga samverkande kommuner kommer vara uppkopplade på det nya nätet från och med november, 2015.